Vianočný príspevok k dôchodku sa zvýši. Časom by ho mohol nahradiť 13. dôchodok

Vianočný príspevok k dôchodku bude tento rok vyšší. Jeho suma sa zdvojnásobí. Dosiahne tak výšku maximálne 200 €. Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vianočný príspevok dostane približne 1, 3 milióna poberateľov dôchodkových dávok. Vyše 123-tisíc ľudí si tak pred Vianocami finančne prilepší.

Na maximálnu sumu vianočného príspevku budú mať nárok tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dochodkov je najviac v sume životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu. V tomto roku teda ide o sumu 210, 20 €.

Zvýši sa maximálna výška príspevku aj počet jeho poberateľov.

Okrem zvýšenia sumy príspevku sa rozšíri aj počet dotknutých ľudí prostredníctvom zvýšenia hranice nároku na príspevok z pôvodnej úrovne 60 % priemernej mzdy na 65 %. To znamená, že vianočný príspevok získa viac dôchodcov.

„Našou dlhodobou ambíciou je postupne prejsť z tohto príspevku na 13. dôchodok, teda naďalej aj týmto nástrojom zlepšovať finančnú situácie a kvalitu života seniorov. Mojím záujmom a osobnou ambíciou je priblížiť sa v budúcnosti k tomu, aby na Slovensku dôchodcovia pravidelne poberali 13. dôchodok, a to v plne výške svojho mesačného dôchodku,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Vianočný príspevok bol ako štátna sociálna dávka zavedený ešte počas prvej vlády Róberta Fica v roku 2006. Jeho cieľom je zvýšiť životnú úroveň poberateľov nižších dôchodkov v predvianočnom období. Vianočný príspevok dostávajú poberatelia starobného, invalidného, sociálneho, vdovského, vdoveckého i sirotského dôchodku. O príspevok netreba žiadať, Sociálna poisťovňa ho vypláca automaticky.

Návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku prešiel parlamentom koncom júna tohto roka s podporou 115 zo 140 prítomných poslancov.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password