Viac zelene v centre mesta

V areáli SPU budú prebiehať úpravy. Pribudne zeleň, ktorá má zlepšiť klímu mestského prostredia. Chodníky a cesty budú bezpečnejšie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pripravuje projekt, skvalitňujúci životné prostredie. Jeho cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry. Univerzita chce prispôsobiť mestské prostredie zmene klímy. Zavedené systémové prvky budú znižovať mieru znečistenia ovzdušia a hluk.

Okrem zlepšenia klímy mestského prostredia pôjde aj o zachovanie biodiverzity, ekologickej a estetickej funkcie areálu SPU.

Ide o ucelenú plochu v centre mesta s rozlohou vyše 14 200 m2. Na území sa nachádzajú budovy ako rektorát, internáty s ubytovaním, jedáleň a katedry jednotlivých odborov univerzity. Väčšina ciest, chodníkov a ďalších plôch je v nevyhovujúcom stave. Súčasným normám a požiadavkám nevyhovuje ani verejné osvetlenie. „Prvky urbánneho dizajnu, mestský mobiliár, ako aj športové prvky absentujú v areáli v plnej miere. Súčasný stav zelene zodpovedá nedostatočnej intenzite údržby územia, nekoncepčným zásahom v posledných rokoch a znížená je aj bezpečnosť územia,“ vyjadril sa Tomáš Tóth, prorektor SPU pre investičný rozvoj.

V areáli vzniknú pobytové lúky na rekreáciu a šport, okrasné časti a spoločenská zóna s odpočívadlami.

Úpravou prejdú aj chodníky a cesty či verejné parkové osvetlenie. V protihlukovej bariére budú obnovené existujúce porasty. Prebehne výsadba stromoradia z okrasných drevín, ktorá bude ochladzovacím prvkom priestoru. S ohľadom na biodiverzitu sa plánuje aj obnova existujúcich porastov a drevín, výsadba cibuľovín, trvalkových záhonov a kríkov či vytvorenie kvitnúcej lúky.

„Zelené plochy okrem toho, že zvlhčia vzduch v priemere o 5 až 7 percent, budú zachytávať prach či absorbovať cudzorodé látky z ovzdušia,“ dodal prorektor Tóth.

Projekt s názvom Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite financuje Európsky fond regionálneho rozvoja. Ide o sumu vyše 402-tisíc eur. Viac ako 21-tisíc tvorí spolufinancovanie z vlastných zdrojov SPU.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password