Veriaci si pripomenú 4. výročie úmrtia kardinála Jána Ch. Korca

Spomienková svätá omša sa bude sláviť v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre v nedeľu 27. októbra 2019 o 9.00 hodine.

Hlavným celebrantom spomienkovej sv. omše bude veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo. „Hlavnou myšlienkou homílie bude pripomenutie si pamiatky osobnosti a diela blahej pamäti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, bývalého nitrianskeho biskupa, kardinála Svätej Rímskej Cirkvi, ktorý sa svojim životom, dielom, utrpením za vieru, ochranou a obhajobou kresťanských hodnôt, či ochranou života  stal legendou a morálnou a duchovnou autoritou slovenského národa, ktorá nezmazateľne vstúpila do jeho histórie. Pozývame  kňazov a veriacich diecézy, aby sa podľa možnosti zúčastnili na tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do vašich modlitieb,“ informoval Tibor Ujlacký, hovorca Nitrianskeho biskupstva.

Spomienky kardinála Jána Chryzostoma Korca 

Nitriansky emeritný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. V roku 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. V roku 1944 maturoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kam chodil ako externý študent. Od roku 1945 študoval na Filozofickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Brne. Potom odišiel do Trnavy, kde pomáhal v redakcii Posla a študoval teológiu.

Po likvidácii reholí a kláštorov bol v roku 1950 tajne vysvätený za kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov, bol ako 27-ročný tajne vysvätený za biskupa.

Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne. Po celý tento čas pracoval ako robotník a tajne vyvíjal aktívnu apoštolskú činnosť. V roku 1960 bol zaistený a odsúdený na 12 rokov za vlastizradu pre náboženskú činnosť medzi študentmi. Po rokoch väzenia v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdiciach sa v roku 1968 zapojil do obnovy náboženského života. V roku 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI., ktorý mu odovzdal vlastné biskupské insígnie. Po návrate do vlasti však nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii, a preto pokračoval na poste robotníka. 

Naposledy ako 57-ročný pracoval ako opravár výťahov v bratislavskej Petržalke. Aj v tejto situácii, ako predtým, nezostal nečinný.

Kontakt s mladými ľuďmi, apoštolát v rôznej forme, ale i bohatá literárna činnosť mu vyplnila každú voľnú chvíľu. Vo svojich dielach (vyše 60 ich vyšlo tlačou) sa javí ako teológ, filozof, historik, etik a sociológ. Veľká časť diel J. Ch. kardinála Korca počas bývalého režimu vyšla v samizdatoch a niektoré rukopisy sa dostali do zahraničia a vyšli knižne v Kanade u slovenských jezuitov v Cambridge, v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, v Rakúsku a v Poľsku. 

Zmena spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho života.

7. januára 1990 sa stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Významným okamihom jeho života sa stal 6. február 1990, kedy ho Ján Pavol II. menoval na nitriansky diecézny stolec a o rok neskôr mu udelil kardinálsky purpur. Po odchode z biskupskej služby v roku 2005 žil až do svojho úmrtia v Nitre.

Ján Chryzostom Korec zomrel 24. októbra 2015 vo veku 91 rokov vo svojom sídle pod Nitrianskym hradom. Pochovaný je v Dolnej lodi Katedrály – Baziliky svätého Emeráma na Nitrianskom hrade tak, ako si to želal. V biskupskej krypte sú pochovaní aj niektorí jeho predchodcovia, napríklad arcibiskupi Karol Kmeťko a Eduard Nécsey.

Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti nitrianskeho diecézneho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca, sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre v nedeľu 27. októbra 2019 o 9.00 hodine bude sláviť spomienková svätá omša.

zdroje: Nitrianske biskupstvo, TK KBS informoval Tibor Ujlacký

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password