Veriaci môžu počas sviatkov využiť linky duchovnej podpory

Veriacim v Nitrianskej diecéze budú aj počas vianočných sviatkov slúžiť telefónne linky pre poskytovanie duchovnej pomoci a podpory.

Telefónne čísla, na ktorých budú denne k dispozícii kňazi, zverejnilo biskupstvo na svojej webovej stránke. Ako uviedol biskupský úrad, linky sú jedným z príspevkov na zmierňovanie následkov koronavírusovej pandémie. „Opatrenia, ktoré zabraňujú šíreniu ochorenia, sa dotýkajú najmä seniorov, osamelých či chorých ľudí, ktorí sa ťažko zmierujú s tým, že sa v tomto období nemôžu dostať ani do kostolov. Práve tie boli často ich jediným útočiskom, miestom pre spoločenské stretávanie či prameňom, kde čerpali posilu a zmysel pre svoj život v kresťanskej viere,“ pripomína biskupstvo.

Zriadenie telefónnych liniek duchovnej pomoci a podpory pokladá cirkev za prejav ľudskosti, kresťanskej solidarity, ale aj svojej povinnosti.

„Prosíme preto volajúcich, aby linky nezneužívali, ale využívali v záujme duchovnej pomoci. Zároveň prosíme o trpezlivosť, ak by bola niektorá z liniek nedostupná, nakoľko kňazi, ktorí ich obsluhujú, si popritom musia plniť aj svoje kňazské povinnosti na miestach, kde sú v rámci pastorácie zaradení,“ uviedol biskupský úrad.

Zdroj: Biskupstvo Nitra

Foto: ilustračné/pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password