Verejné slávenie bohoslužieb je možné, no má obmedzenia

Čiastočné obnovenie bohoslužieb pre verejnosť nadišlo už túto stredu 6. mája. Účasť na omšiach zostáva dobrovoľná.

Ústredný krízový štáb MVSR umožnil vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku opätovné obnovenie verejných bohoslužieb, avšak s istými obmedzeniami. Úrad hlavného hygienika SR vydal súhrn pravidiel, po ktorých dodržaní môžu byť slávené bohoslužby, prvé sväté prijímania, sviatosti birmovania aj sobáše.

Priame prenosy svätých omší pokračujú, dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky platí naďalej.

Vzhľadom na stále pretrvávajúce obmedzenie je potrebné vziať do úvahy niektoré skutočnosti. Účasť na bohoslužbách je od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná. „Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky zostáva v platnosti až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromaždenia,“ uvádza Biskupstvo Nitra. Na základe tejto skutočnosti bude všade tam, kde je to možné, pokračovať verejné vysielanie priamych prenosov bohoslužieb prostredníctvom elektronických médií. Fyzická účasť ľudí, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia nie je možná. Biskupstvo zároveň prosí veriacich vo vyššom veku, aby pre väčšie zdravotní riziko svoju prítomnosť zvážili.

Zdroj: Pixabay.com

Pre seniorov musí byť vyhradená samostatná bohoslužba, medzi jednotlivými veriacimi budú minimálne dvojmetrové rozostupy.

Nejde o diskrimináciu, ale o ochranu zdravia. Kňazi vo farnostiach by mali jednu nedeľnú bohoslužbu vyčleniť pre veriacich nad 65 rokov a seniori by zas vo vlastnom záujme mali prednostne využívať práve toto slávenie. Sedenie a státie bude v chrámoch možné len na vyznačených miestach, pričom musí byť dodržaný dvojmetrový odstup. Miesta na státie a sedenie by mali byť viditeľne označené aj v exteriéry.

Žiadne spoločné knižky, texty či ružence.

Vetranie aj pravidelná dezinfekcia kľučiek a kontaktných plôch je v chrámoch povinná. Prázdne ostávajú sväteničky, kázne by mali byť kratšie a znak pokoja nahrádza úklon hlavy. „Počas bohoslužieb musia mať účastníci ústa a nos prekryté rúškom. Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky,“ pripomína biskupstvo. Podobný stolík by mal mať k dispozícií aj kňaz. Sväté  prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. „Veriaci, ktorí by z vážneho zdravotného dôvodu nemohli prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozornia kňaza pred bohoslužbou a prídu na sväté prijímanie na záver, ako poslední,“ informuje biskupstvo.

Zdroj: Pixabay.com

Účasť na bohoslužbách v chrámoch má prebiehať pod dozorom organizačnej služby, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel.

Biskupský úrad v Nitre prosí veriacich o veľkú trpezlivosť a ohľaduplnosť. „Prosíme o rešpektovanie pokynov organizátorov, predchádzanie zbytočným sporom a prejavenie láskavosti a obetavosti, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery,“ uzatvára biskupstvo.

Sväté omše v Bazilike sv. Emeráma budú od stredy 6. mája až do odvolania podľa harmonogramu nižšie. V prípade zvýšeného záujmu veriacich sa počet svätých omší môže zvýšiť.

Zdroj: Biskupstvo Nitra

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password