Veľtrh Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022 sa blíži, stánok bude mať aj nitrianska univerzita

Návštevníkov čaká široká ponuka štúdia, prednášky, poradenstvo aj sprievodné programy.

Jednou zo 406 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa zúčastnia XXV. ročníka Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022, je aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

„V dňoch 4. až 6. októbra bude mať naša univerzita svoju prezentáciu v hale D na výstavisku Incheba Expo Bratislava, stánok č. 50,“ uviedla Tatiana Palkovičová z UKF.

Návštevníci budú mať zabezpečený vstup do areálu výstaviska po všetky dni akcie hlavnou bránou a bránou č. 1, na základe zakúpeného katalógu alebo voľnej vstupenky pre pedagógov a odborníkov.  

Veľtrh je zameraný na pomaturitné vzdelávanie a je významným informačným zdrojom pre študentov stredných škôl všetkých zameraní. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako 7 000 študijných programov.

„Pre odborných návštevníkov je pripravený sprievodný program s názvom Pedagogické centrum. Všetky tri dni veľtrhu bude v ňom prebiehať program prednášok, seminárov a konzultácií, zameraný špeciálne na výchovných poradcov a pedagógov stredných škôl,“ informovali organizátori veľtrhu.

Okrem tuzemských univerzít na veľtrhu budú zastúpené aj vzdelávacie inštitúcie z 18 ďalších krajín.

Ilustračné foto: FB Gaudeamus – veletrh vzdělání

Televízia Nitrička

Forgot Password