Vedenie Nitry odmieta riešiť dopravu v kraji navrhovaným memorandom

Mesto Nitra na utorkovom rokovaní starostov obcí Nitrianskeho samosprávneho kraja, primátora Nitry Mareka Hattasa a predsedu NSK Milana Belicu návrh memoranda o riešení dopravnej situácie v kraji odmietlo.

Zlá dopravná situácia trápi Nitru už nejakú dobu. Nepopierateľným problémom sú aj cesty zničené pri výstavbe závodu Jaguar Land Rover. Hlavnými témami rokovania boli práve dva body týkajúce sa strategickej investície JLR v Nitre – konkrétne dostavby križovatky na Šindolke a opravy šestnástich úsekov ciest 2. a 3. triedy, ktoré boli pri výstavbe závodu zničené.

Primátor mesta predmetné memorandum odmietol s tým, že samotný návrh bol formulovaný veľmi nešťastne a podmieňoval opravy ciest v okolitých obciach dostavaním križovatky Šindolka. „To sú dve samostatné veci, ktoré žijú vlastným životom. Ak by sme toto memorandum dnes podpísali, zásadne by sme znevýhodnili obyvateľov dotknutých obcí,“ povedal Hattas.

Ľudia si podľa primátora zaslúžia, aby mali cesty a chodníky opravené čím skôr, nezávisle od toho, kedy a ako v Nitre doriešia križovatku.

Paradoxom celej situácie je, že dostavba križovatky na Šindolke stojí a padá na samotnom meste. Nitra má v tejto veci otvorený územný plán a radnica chce pri jeho tvorbe prihliadať na požiadavky spoločnosti MH Invest, aj na dopravnú štúdiu, ktorú si nechala vypracovať na sklonku minulého roka. „Mesto si zároveň vyhradzuje právo reflektovať aj prípadné nové zistenia týkajúce sa výstavby križovatky Šindolka. Zmena územného plánu alebo prípadné zmeny a doplnky v územnom pláne sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a rozhoduje o nich mestské zastupiteľstvo,“ doplnil Henrich Varga, odborný poradca pre komunikáciu.

Na definitívne rozhodnutie o osude križovatky na Šindolke si podľa Vargu verejnosť zo strany mesta počká ešte rádovo niekoľko mesiacov.

Hattas oceňuje iniciatívu predsedu NSK, ale podobné stretnutie bude mať podľa neho zmysel len v prípade, že spoločnosť MH Invest, župa alebo vláda SR nájdu nové riešenie ako opraviť cesty 2. a 3. triedy. „Druhým dôvodom pre podobné stretnutie by bolo právoplatné stavebné povolenie pre križovatku Šindolka vydané Okresným úradom,“ uzavrel Hattas.

Predseda NSK Milan Belica je z výsledku stretnutia k doriešeniu dopravnej infraštruktúry a verejnej osobnej dopravy súvisiacej so Strategickým parkom Nitra – Juh sklamaný.

Z jeho iniciatívy sa konalo už niekoľko rokovaní predstaviteľov NSK s primátormi a starostami obcí,  ktorým zostali zničené cesty po zvoze materiálu pri výstavbe JLR, za účasti spoločnosti MH Invest. „Práve táto firma od roku  2018 deklaruje ochotu opraviť tieto komunikácie vo vlastníctve kraja v spolupráci so Slovenskou správou ciest, ktorá tieto opravy navrhla súbežne s výstavbou mimoúrovňovej križovatky Nitra – Juh.  Previazanosť oboch investícií je logická a nevyhnutná, pretože po skončení výstavby mimoúrovňovej križovatky, ktorú  NSK podporuje, by sa mechanizmy presunuli na opravy spomínaných zničených ciest v obciach,“ informuje Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu NSK. 

Podľa Belicu ide o bezpochyby najrýchlejší spôsob opravy týchto komunikácií, ak by proces výstavy okružnej križovatky nebol zablokovaný. „Teda mesto sa  musí rozhodnúť, čo  a kedy chce riešiť, aby sa čo najskôr uvoľnili prostriedky na opravu zničených ciest II. a III. triedy v obciach Nitrianskeho kraja, ktorých je NSK vlastníkom, a za opravu ktorých  sa predseda NSK dlhodobo zasadzuje,“ doplnil Belica.

Okružná križovatka verzus štvorprúdová nadúrovňová križovatka

Úsek dlhý 700 metrov, ktorý má prepojiť Šindolku s obchvatom má podľa plánov postaviť spoločnosť MH Invest. Projekt štvorprúdovej nadúrovňovej cestnej komunikácie je pripravený na realizáciu, mesto však takúto cestu nechce. Postaviť chce miesto toho dvojprúdovú okružnú križovatku.

„Detailné odborné analýzy a proces posudzovania na životné prostredie jasne preukázali, že okružná križovatka by bola z dlhodobého hľadiska neefektívna a neudržateľná z pohľadu nárastu dopravy v danom úseku,“ reaguje spoločnosť MH Invest.

Riešenie situácie formou mimoúrovňovej križovatky podporuje aj Nitriansky samosprávny kraj.

Mesto ale trvá na svojom a mimoúrovňovú križovatku nechce. Ide totiž o územie, na ktorom chcú v budúcnosti stavať rozsiahle bytové komplexy: „Celé to územie Šindolka by malo byť takým vyšším centrom, kde prevládajúca forma využitia územia by malo byť bývanie,“ povedal hlavný architekt mesta Nitry Viktor Šabík.           

Križovatka na Šindolke predmetom sporu

Križovatka Šindolka je pritom v posledných dňoch predmetom sporu aj medzi primátorom Nitry Marekom Hattasom a premiérom SR Petrom Pellegrinim. Premiér kritizuje vedenie mesta, že blokuje výstavbu nadúrovňovej križovatky, ktorá by prepojila priemyselný park s rýchlostnou cestou R1 a odľahčila tak nitriansku dopravu. Obviňuje primátora, že po nástupe do svojej funkcie zrušil všetky rozhodnutia týkajúce sa vyriešenia dopravnej situácie, ktoré boli urobené predchádzajúcim vedením. „Ide o 700 metrov. Štát má pozemky vyvlastnené, štát má na to peniaze, štát je pripravený kedykoľvek toto spraviť, len mesto zrušilo pôvodné rozhodnutia a nechce nám vystaviť stavebné povolenie. Mesto sa odvoláva, že nemá zmenený územný plán, hoci VÚC má tento plán zmenený a je nadradený mestu, doplnil Pellegrini.

Na vyjadrenia premiéra následne reagoval aj nitriansky primátor: „Územný plán mesta je v súlade s územným plánom VÚC.“ Ten podľa Hattasa s mimoúrovňovou križovatkou nepočíta. „Ak by som takéto povolenie dal, porušil by som zákon,“ skonštatoval primátor Nitry. Vybudovanie križovatky pritom podľa neho nie je všeliek na problémy obyvateľov, oveľa viac by vyriešilo dostavanie R8, ktorá je plánovaná pár sto metrov od spomínaného miesta.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password