Vedecký skok do prázdnin

Pri príležitosti konca školského roku organizujú vysokoškolskí pedagógovia a dobrovoľníci Vedecký skok do prázdnin, kde sa deti sa na pár hodín stanú vedcami.

Čaro prírodných vied predstavuje deťom z materských škôl a žiakom prvého stupňa základných škôl Vedecký skok do prázdnin, ktorý sa začal v Nitre. V priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) sa deti počas dvoch dní stanú vedcami v oblasti fyziky, matematiky, biológie, geografie, chémie, informatiky, ale aj ekológie či gemológie, informovala Ľubomíra Valovičová z Fakulty prírodných vied a informatiky UKF.

Podujatie absolvuje každý deň približne 400 malých školákov.

Odborníci z rôznych katedier Fakulty prírodných vied a informatiky si pre deti pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré sú prispôsobené deťom daného veku.

Ich hlavným cieľom je zaujať deti a umožniť im objavovať čaro prírodných vied.

Všetky aktivity sú postavené na vysokom zapojení detí a žiakov, aby neboli iba pasívnymi prijímateľmi poznatkov, povedala Valovičová. Pedagógovia chcú podporiť aktívnu účasť detí a umožniť im získavať nové vedomosti, zručnosti, návyky a postoje prostredníctvom vlastnej činnosti.

Zdroj foto: Lubo Balko (UKF)

Televízia Nitrička

Forgot Password