Večerný beh Nitrou po novom

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre aj tento rok organizuje Večerný beh mestom, ktorý sa už stal tradíciou. Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa však účastníci nestretnú na jednom hromadnom podujatí.

Športovci sa ale môžu do behu zapojiť virtuálne. Čas i štart si môže každý účastník vybrať podľa svojich možností a schopností. Trať je možné odbehnúť na akomkoľvek mieste a počas akejkoľvek hodiny. „V termíne od 8. do 14. novembra bežia ženy dva kilometre a muži tri kilometre. V dňoch od 15. do 21. novembra si ženy môžu odbehnúť šesťkilometrovú a muži desaťkilometrovú trať,“ informovali organizátori.

Úlohou účastníkov Večerného behu Nitrou je počas daného týždňa zabehnúť určenú vzdialenosť na trati, ktorú si sami zvolia.

Podmienkou je prevýšenie, ktoré nemôže byť nižšie ako nula. „Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby záznam bol v GPX súbore, ktorý sa následne nahrá do elektronického systému,“ vysvetlili organizátori.

Televízia Nitrička

Forgot Password