Večer žobral pred obchodom. Má 11 rokov!

Kontaktovaná bola aj kurátorka ÚPSVaR a občianska poriadková služba.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Nebolo to prvýkrát, keď museli situáciu riešiť príslušníci Mestskej polície. Tí boli privolaní pred hypermarket na Bratislavskej ulici v Nitre na základe oznamu prijatého na operačné stredisko polície. Na mieste sa mal podľa hlásenia nachádzať maloletý chlapec.

Hliadka po príchode skutočne našla na mieste chlapca, ktorý sedel na zemi a od okoloidúcich pýtal peniaze.

Išlo o 11-ročného chlapca pochádzajúceho z komunity mestskej časti Dolné Krškany. Maloletý bol predvedený na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. „Keďže zasahujúci mestskí policajti mali miestnu znalosť o tom, že maloletý bol v minulosti riešený pri identickej činnosti viackrát, telefonicky kontaktovali sociálnu kurátorku z ÚPSVaR,“ ozrejmila polícia, ktorú kurátorka informovala, že ak sa nepodarí chlapca odovzdať matke, môžu ho odovzať jeho tete, ktorá ho prevzala aj v predchádzajúcich prípadoch.

Podľa predbežných zistení sa otec chlapca nachádza vo výkone trestu a matka je drogovo závislá.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Polícii sa podľa predpokladov nepodarilo skontaktovať s matkou maloletého, preto bol odovzdaný príbuznej. O prípade bola upovedomená aj miestna občianska poriadková služba, ktorá by mala vykonať pohovor v rámci komunity.

Podľa ÚPSVaR: „V prípadoch, ak je podozrenie, že sú porušované práva dieťaťa, úrad musí preskúmať životnú situáciu dieťaťa, a to v spolupráci s rodinou, školou, lekármi či samosprávou. Podľa výsledkov potom prijíma opatrenia.“ Medzi ne patrí poradenstvo, dohľad nad výchovou alebo nejaké z výchovných opatrení. Na základe informácií z kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVaR sme sa dozvedeli, že rodina chlapca je v evidencii úradu v Nitre pravdepodobne od roku 2007 pre záškoláctvo a nedostatočnú starostlivosť o deti.

Matka neprejavovala záujem zlepšiť starostlivosť.

„V priebehu niekoľkých rokov boli v rodine vykonávané opatrenia SPODSK (pozn. red., sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately), vrátane plánovania sociálnej práce, rodina bola pravidelne navštevovaná, rodičia usmerňovaní. V poslednom období sa však starostlivosť zo strany matky stávala nedostatočnou a matka neprejavovala záujem a odhodlanie zlepšiť starostlivosť,“ informuje Jana Lukáčová z kancelárie gen. riaditeľa.

V okolí detí sa údajne nachádzajú osoby, ktoré sa o ne chcú postarať, preto bol na súd podaný návrh na umiestnenie detí do náhradnej starostlivosti. Situácia detí bude naďalej monitorovaná a maloletým i náhradným rodičom bude poskytované poradenstvo a pomoc zo strany úradu.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password