Vďaka tomuto nápadu budú mať v zariadení pre seniorov viac času

Čakať v rade na počítač už nebudú musieť. Záznamy teraz vedia archivovať rýchlejšie.

Menej papierovania, zapisovania a viac času pre klientov. Ako to dosiahnuť? Odpoveďou sú technológie. Vďaka nim by už ošetrovateľky a sestry pracujúce v Zariadení pre seniorov Zobor nemali strácať čas so zdĺhavou byrokraciou. Tajomstvo sa skrýva v QR kóde, ktorý bol pridelený jednotlivým členom personálu. „Sestra keď príde ku klientovi, načíta si svoj kód na miniterminál – čiže identifikuje najskôr seba, potom identifikuje klienta a zaznamená činnosti, ktoré klientovi poskytne (podá  liek, prevlečie posteľ, nakŕmi klienta). Každý zamestnanec, každý klient a každá pracovná činnosť má svoj QR kód,“ vysvetľuje Timea Galová z mestského úradu. Všetky pracovné úkony sa zapíšu do denného výkazu zamestnanca, aj do osobných kariet klientov.

Predtým si musela opotrovateľka po smene sadnúť k počítaču a všetky činnosti naklikať. „Všetky úkony si musela zapisovať ručne, aby to na konci pracovnej zmeny nahodila do jednotlivých kariet klientov,“ uvádza úrad.

zdroj: nitra.sk

Pred odovzdaním služby tak museli opatrovateľky stáť v rade, kým sa dostali k počítaču. Teraz stačí načítať údaje z miniterminálu a všetko sa automaticky uloží.

„Týmto krokom sme zefektívnili činnosť opatrovateliek aj zdravotných sestier v našom zariadení a minimalizovali čas strávený pri počítači. Aj v práci opatrovateliek pribúda administratívna činnosť, počas osemhodinového pracovného času je táto byrokracia na úkor klienta, ktorý je našou prioritou,“ vysvetlila Naďa Šimová, vedúca odboru sociálnych služieb mesta.

zdroj: nitra.sk

Teraz ľahko skontroluju kvalitu poskytovaných služieb a pracovný výkon opatrovateliek i sestier.

Každá akivita venovaná jednému zo 159 seniorov má byť nasnímaná v reálnom čase. „Záznam z tejto činnosti slúži pre interné účely, ale v prípade záujmu si rodinný príslušník klienta môže vyžiadať tieto záznamy“, povedala Libuša Mušáková, vedúca úseku sociálnych služieb Zariadenia pre seniorov Zobor. Zariadenie vlastní 13 miniterminálov v hodnote 2 420 eur. Daný počet pokryje všetkých zamestnancov na jednej službe.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password