Vďaka finančnej injekcii dostali projekty zelenú

Nitrianska komunitná nadácia podporila grantom sedem projektov na základných školách.

Nitrianska komunitná nadácia

Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporí sumou 6900 eur viaceré aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na základných školách. V rámci grantového programu Strecha pre váš nápad získa dotáciu celkovo sedem podaných projektov.

Podporené aktivity riešia inovatívne formy vzdelávania, rozvoj telesnej kultúry i ochranu životného prostredia.

„Zameranie projektov bolo aj tento rok veľmi pestré. Rezonovala téma vytvorenia vonkajších učební a oddychových zón, aktivity projektov sa týkali aj environmentálnej výchovy, zdravého životného štýlu či rozvoja športu,“ uviedla PR manažérka nadácie Natália Zákopčanová. Ako pripomenula, cieľom grantového programu je podnietiť a podporovať rôznorodé verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady na školách.

Za päť rokov existencie grantového programu Strecha pre váš nápad bolo podporených spolu 42 projektov celkovou sumou vyše 41 000 eur.

„Teší nás, že na základných školách je stále veľa pedagógov, ktorí napriek zložitej situácii v školstve hľadajú riešenia a vytvárajú pre deti podmienky na záživné a zážitkové vyučovanie. Niekedy aj na úkor ich voľného času,“ dodala programová manažérka NKN Eva Vargová.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password