Valentínska zbierka pomôže ľuďom bez domova

Milovníci kávy či sladkého občerstvenia môžu dobrovoľným príspevkom podporiť študentov sociálnej práce, ktorí pôjdu pomáhať do bratislavskej nocľahárne.

Pomôcť ľuďom bez domova – to je hlavný cieľ Valentínskej zbierky, ktorá sa bude konať v utorok 14. februára vo vestibule Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF na Kraskovej 1 od 7.15 hod.

„Konkrétne sa chceme zapojiť do projektu Gulášovanie v nocľahárni sv. Vincenta v Bratislave, ktorá patrí pod organizáciu Depaul,“ priblížila spoluorganizátorka zbierky Viktória Párovská z Katedry sociálnej práce a sociálnych vecí.

Projekt Gulášovanie združuje ľudí, ktorí na vlastné náklady dobrovoľne varia polievky pre približne 200 ľudí bez domova a strávia s nimi deň.

„Pôvodne sme chceli toto dobrovoľníctvo organizovať vo vlastnej réžii, ale napadlo nás, že pozvaním na koláčik či kávičku na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva môžeme vyzbierať viac finančných prostriedkov. Z nich budeme môcť poskytnúť viac pomoci, či už nákupom potrebných vecí alebo finančným darom – podľa toho, koľko sa nám podarí vyzbierať,“ dodala študentka.

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password