V Župnom dome ocenia dvanásť osobností neprofesionálnej kultúry

Počas slávnostného programu sa predstavia hudobné i tanečné skupiny, súbory a zbory, ktoré reprezentovali Nitriansky kraj po celom Slovensku i v zahraničí.

Pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov Krajské osvetové stredisko v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj pripravili slávnostný program najúspešnejších vystúpení neprofesionálnej kultúry. Súčasťou podujatia Srdce-duša-radosť, ktoré sa bude konať v piatok 21. októbra o 17.00  v Koncertnej sále Župného domu v Nitre, bude ocenenie osobností kultúrno-osvetovej činnosti.

„Osvetári oslávia svoj sviatok predstavením úspešných účastníkov súťaží neprofesionálnej a amatérskej kultúry za rok 2022, ktorí sa umiestnili na popredných miestach na celoštátnej úrovni,“ uviedla riaditeľka osvetového strediska Daniela Gundová.

Program bude naplnený spevom, tancom a umeleckým slovom – predstaví sa komorný orchester zo ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, Detský spevácky zbor Dúha, tanečná skupina CIK – CAK zo ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch, Mário Mňahončák, Máňanská muzička, Robo Vida, tanečná skupina M.A.G. Dance school z Andoviec pri Nových Zámkoch, Jakub Szoke a ženská spevácka skupina Trnky z Vatry z Tlmáč.

Ocenenia pre ľudí pôsobiacich v neprofesionálnej kultúre a osvetovej práci odovzdá predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.

Odovzdané budú:

Deme Lászlóovi za aktívnu činnosť v uchovávaní a rozvíjaní tradičnej kultúry a príkladnú prezentáciu folklóru,
Márii Záborskej za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania v astronómii a za popularizáciu vedy pre deti a mládež,

Anne Roškovej za dlhoročnú účasť v porotách na obvodných, okresných i krajských súťažiach umeleckého slova,

Mgr. Art. Otokarovi Kleinovi, ArtD. za rozvoj a propagáciu kultúry a účasť v odborných porotách v hudobných a speváckych súťažiach,

Márii Kovalíkovej za aktívnu umeleckú činnosť v rôznych oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti,

Janette Kúdelovej za kreatívny prístup k práci a aktívnu umeleckú činnosť,
Bélovi Keszeghovi za výnimočný prínos v kultúrno-osvetovej činnosti a mimoriadne zásluhy v kultúre v Komárne,

Zdenke Smrečkovej za kreatívny prístup pri organizovaní celoštátnych súťaží v amatérskom filme a fotografii a medzinárodných sympózií pre výtvarníkov,

Ľubici Opaternej za prípravu reprezentatívnych katalógov a dlhoročnú tvorivú realizáciu podujatí,
Veronike a Jakubovi Oťázikovým za vedenie Detského folklórneho súboru Tekovanček zo Starého Tekova a šírenie tradičnej ľudovej kultúry,

Romanovi Hatalovi za dlhoročnú prácu v oblasti ochotníckeho divadla a organizovanie celoštátnej súťaže Zlatá priadka.

Televízia Nitrička

Forgot Password