V Zlatých Moravciach rozširujú mestský cintorín

S prácami sa začalo vlani v septembri, ukončiť by sa mali počas roku 2020.

„Aktuálne je kapacita mestského cintorína naplnená. Prázdne hrobové miesta sa všetky minuli. K dispozícii sú už len staré hrobové miesta,“ vysvetľuje mesto Zlaté Moravce a dodáva, že v súčasnosti ponúkajú prázdne hroby len cintoríny mestskej časti Chyzerovce a Prílepy.

Na rozšírenie zlatomoraveckého cintorína sa čakalo od roku 2017. Jeho realizácia bola rozdelená na dve etapy. V závere decembra 2019 skončila prvá etapa stavebných prác, presný termín dokončenia celého projektu však zatiaľ nie je známy.

„Celý projekt rozšírenia cintorína by mal zlatomoraveckú samosprávu vyjsť na sumu 176 400 eur. Z toho 88 700 eur pohltila realizácia prvej etapy,“ informuje mesto.

Prípravné práce zrealizované počas prvej etapy  zahrňovali vybudovanie komunikácie, spevnených plôch, verejného osvetlenia, vodovodu a závlahy.  „Zároveň bolo postavené kompletné oplotenie pozemku,“ dopĺňa mesto.

Mestský cintorín v Zlatých Moravciach sa rozšíri o susediaci pozemok pri Prílepskej ulici. Rozloha s veľkosťou približne 2 000 m² ponúkne viac ako 450 nových hrobových miest.

Televízia Nitrička

Forgot Password