V univerzitných priestoroch UKF v týchto dňoch prebieha akcia Kniha ako dar

Pre pandemickú situáciu sa akcia minulé roky nekonala. Univerzita ju opäť organizuje po dvojročnej prestávke.

Univerzita Koštantína Filozofa v rámci marca – mesiaca knihy organizuje podujatie Kniha ako dar. „Po dvoch rokoch, kedy nám pandemická situácia nedovoľovala zorganizovať toto každoročné podujatie, sa o to viac tešíme, že tento rok sa Kniha ako dar konať bude!“ informuje univerzita. Návštevníci môžu navštíviť univerzitné priestory aj univerzitnú knižnicu a zdarma si vybrať z množstva zozbieraných kníh. Do akcie sa môže verejnosť zapojiť aj naopak, tým že prinesie knihy, ktoré už nepotrebuje.

Akcia sa koná od 21. do 31. marca vo vybraných priestoroch univerzity.

Kniha ako dar prebieha vo vstupných priestoroch univerzitnej knižnice a fakúlt na Dražovskej, Štefánikovej, Kraskovej a Triede Andreja Hlinku. Marec – mesiac knihy bude pokračovať aj 22. marca na Filozofickej fakulte UKF, kde bude od 9. do 15. hodiny prebiehať výstava odbornej literatúry s možnosťou podávania návrhov na nákup kníh do knižného fondu univerzity.

foto: UKF

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password