V Topoľčanoch vzniklo nové Centrum environmentálnej výchovy

Centrum environmentálnej výchovy vzniklo v nevyužívaných priestoroch bývalej základnej školy na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch.

Otvorené je od stredy 14. júna a slúžiť bude najmä pre žiakov základných a materských škôl, informovala primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová.

Projekt bol financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu. Z celkových nákladov na jeho vybudovanie 204.464 eur predstavovala dotácia sumu 186.649 eur. Na ploche vyše 281 metrov štvorcových vznikli moderné učebne, v ktorých sa žiaci hravou a interaktívnou formou dozvedia viac o fungovaní rôznych ekosystémov, prírodných procesov aj o úlohe človeka v nich.

Jednotlivé prvky sú navrhnuté tak, aby ich používanie bolo pútavé, intuitívne, aby zahŕňalo online aj offline aktivity a interakciu medzi deťmi.

Zároveň sú modulárne, takže ich bude po určitom čase možné obmeniť za nové a neopozerané s minimálnymi finančnými nákladmi. Viaceré prvky sú vytvorené na mieru pre mesto Topoľčany, skonštatovala primátorka.

Centrum environmentálnej výchovy ako neformálny doplnok k školskému systému vzdelávania umožní hravou a zaujímavou interaktívnou formou zvýšiť environmentálne povedomie pre široké spektrum ľudí.

Prioritne je určené pre žiakov základných a materských škôl, po adaptácii bude mesto pracovať na jeho otvorení aj pre verejnosť.

Zdroj foto: www.topolcany.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password