V rámci zbraňovej amnestie odovzdal tank aj samohybné delo

Aj s takýmito prípadmi sa stretávajú balistici pri zbraňovej amnestii. Tá trvala od novembra a končí už tento mesiac, 30. apríla. Do tohto termínu môžu občania na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru beztrestne odovzdať nelegálne držané strelné zbrane a strelivo.

Kriminalisti v susednej Českej republike zažili pri zbraňovej amnestii šok. Občan odovzdal tank T 34/85 a samohybné delo SD-100. Na Slovensku zas evidujeme prípad, kedy sa viac ako tridsiatka zbraní vyzbierala od jedného občana. Ministerstvo vnútra priznáva, že išlo presnejšie o 34 nelegálne držaných zbraní, ktoré boli odovzdané práve v rámci aktuálnej zbraňovej amnestie.

Odovzdané zbrane zabrali dokopy dva nákupné vozíky. Našli sa medzi nimi aj raritné historické kúsky. Podľa informácií ministerstva išlo prevažne o dlhé zbrane z obdobia medzivojnového a hlavne druhovojnového – pušky, samopaly, guľomety, samopal nemeckej výroby Vollmer-Erma zavedený v rokoch 1925 až 1930, nemecký samopal MP35/I používaný hlavne v medzivojnovom období, samočinné pušky MP43 známe tiež ako „Sturmgewehr 44“ z obdobia druhej svetovej vojny.

zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Celkovo bolo zatiaľ od novembra do konca marca odovzdaných 860 zbraní a 21 472 kusov streliva.

Kde tieto zbrane nakoniec skončia?

„Každú odovzdanú zbraň preskúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Dôležité je predovšetkým zistiť, či neboli v minulosti použité pri páchaní trestnej činnosti. Zbrane sú v rôznom stave, niektoré v zachovalom, niektoré v horšom (poškodené koróziou, nekompletné a podobne),“ informuje MInisterstvo vnútra Slovenskej republiky. Pri skúmaní sa zbrane rozoberú, detailne prezrú a odskúšajú. Taktiež sa preverí ich funkčnosť a aj to, či prešla zbraň nejakými úpravami.

Ak bude výsledok expertíz negatívny a budú splnené podmienky na držanie alebo nosenie zbrane, dotyčný občan si ju bude môcť nechať zaevidovať, prípadne môže previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak však neurobí, zbraň sa stane vlastníctvom štátu.

zdroj ilustračná foto: Ministerstvo vnútra SR

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password