V rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sa v Nitre o grant uchádzajú tri projekty

Realizovať aktivity by chceli nitrianska organizácia Slovenského zväzu včelárov, Gymnázium, Golianova 68, a Spojená katolícka škola.

V pondelok odštartovala už dvanásta edícia grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Pomôže realizovať projekty z celého Slovenska, ktoré sú zamerané na zlepšenie prostredia okolo nás. V Nitre sa o finančnú podporu vo výške 1300 eur, 600 eur a 300 eur uchádzajú tri subjekty.

„Každý zákazník, ktorý od 16. januára do 12. februára nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov marec až august 2023,“ uvádza spoločnosť.

Projekty umiestnené na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur a projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

Za ktoré projekty môžete hlasovať v Nitre?

Voľný čas v škole zdieľam zdravo a bezpečne – Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Neustály pohľad do mobilu? Moderný spôsob komunikácie prináša obrovské benefity, no odvrátená tvár je, že naše súkromie už nie je v bezpečí. Vedia deti a mládež s týmto časožrútom a zároveň mocným pomocníkom narábať? Nie. Vytvoríme oddychové zóny s výbavou pre aktívny bezmobilový relax (mini-stolný tenis, futbalový stôl), s inštaláciou interaktívnych náučno-vzdelávacích prvkov s pravidlami správania sa v online priestore, na sociálnych sieťach, s poučným zrkadlom šikany a kyberšikany.

Slovenský zväz včelárov Základná organizácia Nitra – 100 rokov včelárenia v Nitre

Pri príležitosti 100. výročia založenia včelárskych spolkov v Nitre chceme urobiť kultúrno-vzdelávacie podujatie zamerané na osvetu, vzdelávanie formou prednášok/filmov, dielničiek s deťmi, zlepšenie vzťahov medzi včelármi a verejnosťou, podporu predaja medu z dvora. Chceme prilákať čo najširšiu verejnosť, turistov a odprezentovať dôležitosť odvetvia včelárstva pre našu planétu s environmentálnym povedomím.

Podaj pomocnú ruku 2023 – Spojená katolícka škola, Farská 19, Nitra

Akcia vhodná pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť čo to viac o podávaní prvej pomoci, naučiť sa nové postupy, či oprášiť staré vedomosti. Akcia sa bude konať v Parku na Sihoti v Nitre a zúčastniť sa jej môže ktokoľvek. Na každom zo stanovísk bude lektor, ktorý má dlhoročnú prax vo výučbe prvej pomoci a pomáhať mu pri tom bude figurant, ktorého úlohou bude znázorniť daný stav. Veríme, že je veľmi dôležité prvú pomoc trénovať, takže všetci účastníci si budú môcť celé postupy aj sami vyskúšať.

foto: Nadácia Pontis

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password