V Piaristickom kostole zneli koledy

Katedrálny spevokol Emerám si počas Trojkráľového koncertu prichystal niekoľko vianočných kolied.

„Náš zbor vznikol asi pred 30 rokmi a pôvodne bol určený na sprievod sv. omše, prosieb a bohoslužieb. Neskôr sme svoj repertoár rozšírili aj o svetské skladby. Teraz vystupujeme aj na verejnosti a pri iných príležitostiach,“ hovorí zbormajster Katedrálneho zboru Emerám Milan Ševčík.

Trojkráľový koncert, ktorý sa konal prvú tohtoročnú nedeľu v Piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre, si prišlo vypočuť mnoho veriacich a milovníkov tradičnej vianočnej hudby. Počas sviatočného koncertu zaznelo veľa známych piesní a skladieb.

V predvečer sviatku Troch kráľov si zbor pripravil pre návštevníkov skladby z rôznych kútov Slovenska, napríklad Poďme pastieri, Povedzte nám pastuškovia i Poďme bratia do Betlema. Zastúpenie zahraničných skladieb tvorila populárna vianočná pieseň Angelus Pastoribus, Malý bubeníček, Chvála Pána alebo skladba Adeste Fideles známa z rozprávky Anjel Pána.

Spevokol Emerám má okolo 32 členov rôznych vekových kategórii a okrem každoročných vianočných koncertov sa zameriava aj na svetské skladby, s ktorými vystupuje celoročne. Jeho návšteva v Piaristickom kostole jednoznačne nebola prvá a ani posledná. Svedčil o tom i srdečný potlesk poslucháčov.

„Tešíme sa, že sme ľuďom trošku spestrili  Vianoce naším vystupovaním a spevom, hlavne kolied,“ zhodnotil atmosféru Ševčík, ktorý v Piaristickom kostole sv. Ladislava pôsobí už vyše 50 rokov aj ako organista. Na otázku, ako sa mu dirigovalo, odpovedal s úsmevom: „Veľmi dobre! Kostol je trošku chladný, ale aspoň ma to osviežilo.“

Televízia Nitrička

Forgot Password