V Nových Zámkoch obmedzujú fungovanie kasín a herní

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo znenie nariadenia o umiestňovaní herní v Nových Zámkoch.

Mesto Nové Zámky chce novými všeobecne záväznými nariadeniami (VZN) upraviť fungovanie kasín a herní na svojom území. O VZN rokovali mestskí poslanci na svojom aprílovom rokovaní.

Vo VZN sa zakazuje na celom území mesta umiestniť herne vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od škôl, školských zariadení, pracovísk na liečbu nelátkových závislostí i zariadení sociálnych služieb či pri ubytovniach mládeže.

„Mesto Nové Zámky zakazuje na celom svojom území umiestnenie herne vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne,“ konštatuje sa tiež vo VZN.
Mestský úrad pripravil na rokovanie zastupiteľstva aj VZN, ktoré určuje, v ktorých budovách je zakázané herne umiestniť. Z 21 prítomných poslancov zaň hlasovalo 11.

V nariadení mesto zakazuje herne v hoteloch, moteloch a penziónoch. Nemôžu byť umiestnené ani v bytových domoch či v budovách, ktoré slúžia na obchod, služby, kultúru a verejnú zábavu. VZN zároveň zakazuje umiestnenie kasín v hoteloch, moteloch a penziónoch.

Zdroj foto: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password