V novozámockej nemocnici pribudne nová prístrojová technika

Nemocnica zmení nielen svoju vizáž, obnoví aj vybavenie pre poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti.

„Celkový stav nemocnice, nielen tej našej, ale aj nemocníc na celom Slovensku, nie je veľmi dobrý. Asi 2 roky dozadu sme si dali vypracovať štúdiu na stavebné práce, aby sme zistili, aký máme vnútorný investičný dlh. Vyšlo nám, že je to okolo 33 miliónov eur, ktoré by sme potrebovali v budove tejto nemocnice preinvestovať,“ informuje Ľubica Bartošová, ekonomická riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.

Nemocnica aktuálne disponuje 660 lôžkami. Okrem nemocničných oddelení zabezpečuje zdravotnú starostlivosť aj v ďalších 60 všeobecných a špecializovaných ambulanciách, ktoré v okrese prevádzkuje.

Vďaka projektu Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska sa nemocnica dočká rozsiahlej rekonštrukcie. „Keď sme požadovali prostriedky z eurofondov, uvažovali sme v dvoch rovinách. Chceli sme vyriešiť nevyhovujúci technický stav tejto nemocnice a potom podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti moderným spôsobom cez prístrojovú techniku. To sú dve oblasti, do ktorých budeme teraz investovať,“ pokračuje Bartošová o projekte, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Pre nemocnicu v Nových Zámkoch ide o dôležitý krok.

zdroj: fb Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Vyčlenené prostriedky z eurofondov sú vo výške 15 195 431,14 eur. Z toho viac ako 8 miliónov eur investuje nemocnica do nových prístrojov.

Stavebná časť projektu zahŕňa rekonštrukciu za zhruba 6,6 milióna eur. „V stavebnej oblasti sa zameriavame na tri hlavné etapy. Chceme dať do poriadku hlavne vnútorné vybavenie nemocnice – všetky rozvody, elektriku, kanalizáciu a vodu. V druhej etape chceme vyriešiť nevyhovujúci stav výťahov, ktoré sú ešte v pôvodnom stave a v tretej etape dať nemocnicu do nového šatu – vyriešiť podlahy, nové stropy a všade namontovať úsporné svietidlá,“ dodáva ekonomická riaditeľka FNsP NZ.

Prístrojová časť projektu je rozdelená do ôsmich kategórií a nemocnicu bude stáť 8 607 000 eur. Za túto finančnú položku chce zakúpiť zobrazovaciu, video-endoskopickú a operačnú techniku. Pribudnú aj prístroje intenzívnej medicíny či zariadenia pre sterilizáciu, neonatálnu starostlivosť, patológiu a ostatné zdravotnícke zariadenia.

Televízia Nitrička

Forgot Password