Veľký prehľad nových aj starých poplatkov v Nitre

Počas roku 2019 sa v Nitre menilo množstvo poplatkov. Ďalšie zmeny nás čakajú od januára 2020.

Mestskí poslanci na novembrovom zastupiteľstve rozhodli o zvyšovaní miestnych daní a poplatkov za odpady. Zmeny vo výškach poplatkov sa budú od januára 2020 týkať aj parkovania v meste. Do platnosti už vstúpili zmeny niektorých ďalších poplatkov. Ide napríklad o športoviská a materské školy. V budúcnosti je v pláne aj zavedenie novej dane – daň za rozvoj. Rozhodovať o nej bude decembrové mestské zastupiteľstvo.

DANE

V nasledujúcich tabuľkách sme pre vás pripravili prehľad v zmenách poplatkov a daní na území mesta Nitra. Nepopulárne riešenie zdražovania bolo kritizované aj v iných slovenských mestách. Kompetentní však tvrdia, že musia reagovať na zákony, ktoré schvaľujú poslanci Národnej rady SR. „Nie mesto Nitra zvyšuje poplatky a dane. Všetky mestá na Slovensku, všetky väčšie dediny zvyšujú poplatky a dane, pretože musia. Toto nie je spiknutie vedenia mesta Nitra, toto je realita,“ vraví viceprimátor Nitry Daniel Balko.

Sadzby dane zo stavieb

Zmeny sa týkajú ročnej sadzby dane zo stavieb za každý začatý m2.

Sadzby dane z bytov

Ide o ročné sadzby dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy. Podľa mesta od nového roka za trojizbový byt mesačne zaplatíme približne o 60 centov viac, ročne je to nárast cez 7 €.

Dane za psa

Za psa v rodinnom dome alebo vo firme zaplatíme viac. Naopak pes chovaný v byte vyjde Nitranov od januára lacnejšie.

Dane za užívanie verejného priestranstva

Ide o rozkopávky, kde sa berie do úvahy šírka a dĺžka výkopu. V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta k ploche rozkopávky aj výmera dotknutej zelene. Zvýšenie daňových sadzieb má prispieť k urýchleniu úprav verejných priestorov po rozkopávkach.

Nové sadzby dane za užívanie verejného priestranstva budú vyzerať nasledovne:

Ešte sa zastavme pri sadzbe dani za prenocovanie. Táto daň stúpne pri 1 osobe zo sumy 0, 70 € na 1, 50 €. Novinkou je daň za predaj alebo výmenu spotrebného tovaru na burze bez podnikateľského oprávnenia, ktorá bola stanovená vo výške 0, 50 €.

POPLATKY ZA ODPADY

Nedávno boli návrhom dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu pozmenené aj miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Po novom bude ročné smetné zas 1 osobu stáť 30 € namiesto pôvodných 25 €.

Dôchodcovia nad 72 rokov od januára zaplatia o 50 % menej. Ročné smetné ich bude stáť 15 €.

PARKOVACIA POLITIKA

Poďme ďalej. Najdôležitejšou zmenou, ktorá sa dotkne takmer všetkých vodičov, je zmena poplatku za dočasné parkovanie na území mesta. Výška parkovného pri platbe v parkovacom automate a pri platbe prostredníctvom SMS sa zjednotí. Pripomíname, že súčasne s novými cenami parkovného dôjde k presunu niektorých komunikácií z II. parkovacieho okruhu do I. okruhu. Vyzerať to bude nasledovne:

Meniť sa bude aj politika parkovacích kariet. Rušiť sa budú voľné a zamestnanecké, zachované zostanú len občianske karty „PK-O“ a parkovacie karty pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S, pričom na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne 3 občianske parkovacie karty.

Držiteľom preukazov ZŤP a ZŤP – S môže byť vydaná voľná parkovacia karta. Vydávať sa bude na dobu platnosti preukazu ZŤP a ZŤP – S. Za vydanie si jej majitelia zaplatia manipulačný poplatok 5 €.

Ľudia žijúci v podnájme v centre mesta si po novom môžu zaobstarať namiesto voľných parkovacích kariet tzv. abonentské parkovacie karty „PK-A“. K jednej bytovej jednotke pritom môžu byť viazané maximálne 2 parkovacie karty tohto druhu. Jedná ročná „PK-A“ bude stáť 100 € a druhá 200 €.

V súvislosti s novou parkovacou politikou do platnosti vstúpi aj novinka bezplatného parkovania v meste pre mestských poslancov, pričom doteraz ročná parkovacia karta poslanca stála 17 €. Rozhodnutie sa nestretlo s pochopením viacerých obyvateľov aj samotných poslancov. „Moja žiadosť o zaslanie stanoviska ohľadom parkovania zadarmo pre poslancov bola dnes adresovaná prednostovi MsÚ v Nitre p. Horákovi. Zaujíma ma ako poslanca, ktorý hlasoval PROTI takémuto návrhu z morálnych dôvodov, či poslanci, ktorí si schválili takéto znenie VZN týmto bezplatným parkovaním neporušujú zákon. Budem rád za odborné stanovisko MsÚ k tomuto návrhu nech bude akékoľvek, ale občania budú vedieť aj oficiálne vyjadrenie mesta,“ vyjadril sa mestský poslanec Pavol Obertáš. Nie všetci poslanci chcú toto privilégium využívať. Zvýhodnenie má vychádať z výkonu poslaneckého mandátu.

Uvedené zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2020. Vráťme sa ale ešte o niekoľko mesiacov späť. August 2019 – radnica avizuje nárast cien za hrobové miesta.

POPLATKY ZA HROBOVÉ MIESTA

Nájomné za miesto na cintoríne bude o niečo drahšie. Podľa radnice však Nitra patrí na Slovensku k mestám, ktoré nemajú za hrobové miesta vysoké poplatky. „Nájomné sa nezvyšovalo už niekoľko rokov. My sme si urobili porovnávaciu tabuľku s inými krajskými mestami, ale aj s inými menšími mestami na Slovensku. Napriek navýšeniu cien za hrobové miesta patríme k mestám, ktoré majú pomerne nízke poplatky,“ povedal pre TV Nitrička hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek. Poplatky za prenájom hrobov na desať rokov sa zvýšia nasledovne:

Poplatok za urnové miesto zostáva na úrovni 35 €. Zmení sa ale doba prenájmu. Namiesto pôvodných 25 rokov budeme platiť prenájom za 10 rokov. Poplatok za hrobky sa mierne zníži, zo 105 na 100 €.

MATERSKÉ ŠKOLY

Hlbšie do vrecka siahajú aj rodičia detí, ktoré navštevujú materské školy. Poplatok pre obyvateľa s trvalým pobytom v Nitre stúpol z pôvodných 14 € na 20 €. Za mimonitrianke deti navštevujúce materskú školu v Nitre zákonný zástupca po novom zaplatí 65 €. Zmena priniesla zvýhodnenie detí s trvalým pobytom v Nitre, no na druhej strane výrazne finančne zaťažila rodičov detí z prímestských oblastí Nitry. Pôvodne každý rodič platil za 1 dieťa v mestskej materskej škole 14 €.

ŠPORTOVISKÁ

Zvyšovaniu cien sa nevyhli ani športoviská. S návrhom na novú cenovú politiku prišla radnica ešte v máji tohto roku. Pripomíname, že jedným z uvedených dôvodov boli roky sa nemeniace sumy za využívanie mestských športových priestorov a neustály nárast nákladov súvisiacich s ich prevádzkou. Zvyšujú sa aj ceny za prenájom ihrísk a telocviční na základných školách. Radnica tak vychádza v ústrety dlhodobej požiadavke riaditeľov škôl. V nasledujúcich tabuľkách uvádzame základné rozdiely.

Výhodnejšie vstupné majú zdravotne postihnutí, ich sprievod a dôchodcovia. Pre návštevníkov letného kúpaliska a mestskej plavárne s trvalým pobytom v Nitre platia zvýhodnené vstupy, ktoré sú o 0,50 € lacnejšie.

Letné kúpalisko si tento rok vyskúšalo prvú sezónu s novými cenami:

Mestský kúpeľ bol po niekoľkomesačnej rekonštrukcii v októbri otvorený s novým cenníkom:

Prenájom telocviční základných škôl stúpol z 12 € za hodinu na 20 €. Zvyšoval sa napríklad aj prenájom tenisového areálu na Chrenovej.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password