V Novej Vsi nad Žitavou sa tradičná púť na Studničke skončila svätou omšou

Pre účastníkov púte bol pripravený duchovný program. Pristúpili k sviatosti zmierenia, pridať sa mohli do spoločnej modlitby posvätného ruženca a zapojiť sa aj do mariánskych spevov.

(zdroj: TASR) Záverečnou svätou omšou celebrovanou Vladimírom Uhrinom sa v pondelok skončila trojdňová tradičná púť k Panne Márii Kráľovnej v Novej Vsi nad Žitavou v okrese Nitra. Pútnický víkend v areáli pútnického miesta Studnička ponúkol účastníkom duchovný program, v rámci ktorého mali možnosť pristupovať k sviatosti zmierenia, zapojiť sa do spoločnej modlitby posvätného ruženca i mariánskych spevov. Súčasťou programu boli sväté omše v slovenskom i maďarskom jazyku. Púť vyvrcholila v nedeľu slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, informovalo Biskupstvo Nitra.

Pútnický areál Studnička sa nachádza v západnej časti chotára obce, ktorú miestni poznajú ako Konopnice a Chrástočky. Podľa legendy sa na tomto mieste zjavila v roku 1860 miestnemu pastierovi oviec postava panny v bielom rúchu s dieťaťom v náručí. V druhej ruke držala paličku a dotýkala sa ňou zeme. Keď o chvíľu prišiel pastier k miestu, kde videl postavu, z prameňa tiekol výdatný prúd čistej vody. Ľudia uverili, že voda má zázračné účinky a lieči chorých. Vedľa prameňa postavili drevený stĺp a umiestnili naň sošku Panny Márie Lurdskej. Neskôr postavili farníci nad prameňom malú kaplnku z kameňa.

Vodu z prameňa si chodia naberať ľudia zo širokého okolia. Aj v súčasnosti veria, že im pomôže pri liečení rôznych chorôb. „Po prvej svetovej vojne sa tam chodili chlapi, ktorí sa vrátili z ruského zajatia, pomodliť. Z vďačnosti, že sa vrátili živí a zdraví, zasadil Jakub Remiš okolo prameňa tri lipy a jeden javor. Ich koruny dodnes tvoria nad Studničkou živý chrám,“ opisujú históriu pútnického miesta miestni obyvatelia. Areál je opradený množstvom príbehov, ktoré sa ústnym podaním zachovali do dnešných čias.

foto: Biskupstvo Nitra

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password