V Nitrianskom kraji začala svoju činnosť Krajská organizácia cestovného ruchu

Oficiálne bola schválená na ustanovujúcom valnom zhromaždení v nitrianskom Župnom dome.

Zvolená predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Eva Antošová považuje zhromaždenie za významný míľnik v oblasti rozvoja lokálneho cestovného ruchu. „Úlohou KOCR bude spolupráca jednotlivých oblastných organizácií, podpora regionálnych remeselníkov, pestovateľov, vinárov, ochrana a zveľaďovanie pamiatok a zviditeľňovanie kraja tak, aby sme prilákali čo najviac domácich a zahraničných turistov do nášho regiónu, a tým rozvíjali kultúrny turizmus,“ dodala predsedníčka KOCR.

K zakladajúcim členom patria Nitriansky samosprávny kraj, Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Podunajsko, Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov a Štúrovo-Parkan. „Súčasťou zasadnutia bola voľba orgánov, schválenie stanov aj členských príspevkov a lehôt ich splatnosti,“ informuje Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Za výkonného riaditeľa bol zvolený Vladimír Vnuk.

Predsedníčka KOCR verí, že sa vzájomnou koordináciou členov zlepší rozvoj regiónu v oblasti kultúrneho, spoločenského aj športového života a zachovania kultúrneho dedičstva našich predkov.

„Sme síce posledný kraj, ktorý KOCR zakladá, ale na druhej strane práve náš nádherný kraj histórie, slnka, vody a vína sa onedlho môže stať jedinečným aj vďaka pozícii národného koordinátora Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, o ktorú sa budeme uchádzať,“ uviedla Eva Antošová.

foto: TV Nitrička

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password