V Nitrianskom kraji vznikne regionálna futbalová akadémia a rozvojové centrum futbalu

Hlavným cieľom memoranda je spolupráca pri rozvoji futbalu v nitrianskom regióne a pri výchove mladých talentov.

Signatármi dokumentu sú okrem Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) aj Futbalová akadémia Nitrianskeho kraja, Slovenský futbalový zväz (SFZ) a Spojená škola na Slančíkovej ulici v Nitre. SFZ chce v oblasti Nitrianskeho kraja podporiť zriadenie regionálneho rozvojového centra futbalu a regionálnej futbalovej stredoškolskej akadémie.

Zväz bude pomáhať aj vo vzdelávaní športovcov, športových odborníkov a iných členov.

„Dnešný podpis memoranda bude mať viacero benefitov. Umožníme rozvoj futbalu, teda športu, ktorý patrí na Slovensku k najpreferovanejším. Druhým je objavovanie mladých talentov, čo nie je možné bez odborníkov, a tretím benefitom je pohybová aktivizácia mladých ľudí,“ skonštatoval predseda NSK, Milan Belica.

Spojená škola poskytne nádejným futbalistom svoje športoviská.

„Prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov a trénerov zabezpečí vzdelávanie talentovaných športovcov a umožní žiakom školy účasť na športových súťažiach a podujatiach,“ uviedol riaditeľ školy, Libor Kabát. Futbalová akadémia Nitrianskeho kraja zasa zabezpečí rozvoj športovej a vzdelanostnej úrovne hráčov, trénerov i funkcionárov. Regionálna futbalová akadémia má oficiálne začať fungovať od 1. júla a zväz jej chce pomôcť aj finančne. „Naša podpora bude adekvátna podpore kraja a miest. Náš príspevok môže byť do výšky 100.000 eur ročne,“ uviedol prezident SFZ, Ján Kováčik.

Televízia Nitrička

Forgot Password