V Nitrianskom kraji klesá zaočkovanosť detí

V pediatrických obvodoch Nitrianskeho kraja klesla v roku 2019 zaočkovanosť detí pod 90%. Aké to bude mať pre nás následky?

zdroj: pixabay.com

Očkovanie sa niekoľko rokov dozadu bralo ako samozrejmosť a povinná návšteva lekára zahŕňala niekoľko etáp. Deti pri nej dostali do tela látky, ktoré ich mali ochrániť pred čiernym kašľom, osýpkami, záškrtom, detskou mozgovou obrnou, tetanusom, hepatitídou typu B, mumpsom či ružienkou.

Tomu je však momentálne koniec a očkovanie nie je samozrejmosťou, ako tomu bolo v minulosti. Úrad verejného zdravotníctva na Slovensku oznámil, že od roku 2016 klesol počet zaočkovaných pod 95% v troch krajoch.

Na úrovni pediatrických obvodov hranicu 90 % zaočkovanosti nedosiahlo 14 obvodov ( 8,7 % z celkového počtu 161 obvodov ). Obvody so zaočkovanosťou nižšou ako 90 % boli v okresoch Nitra 7-krát ( 20,0 % ), Nové Zámky 4-krát ( 12,5% ) , 2-krát v okrese Šaľa ( 15,4 % ) a 1-krát v okrese Zlaté Moravce (11,1%),“ uvádza Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Čoraz viac rodičov odmieta svoje deti priviesť k pediatrom, vraj ich nechcú vystavovať toxickým látkam, ktoré vakcíny obsahujú.

Respondenti sa podľa štúdie Verejného ministerstva zdravotníctva domnievajú, že súčasťou vakcín je hliník a thiomersal. Veľa rodičov už počulo o tom, že očkovanie spôsobuje autizmus, je obrovskou záťažou na imunitný systém dieťaťa, a aj tak ho neochráni pred vznikom ochorenia.

zdroj: pixabay.com

 Vyššie zmienená štúdia však tieto tvrdenia vyvracia. „Dôvodom odmietnutia očkovania je často negatívny vplyv antivakcinačných hnutí. Ich rozvoju výrazne pomohli moderné informačno-komunikačné technológie. Cieľom antivakcinátorov je spochybniť potrebu očkovania u laickej verejnosti, najmä u mladých rodičov. Využívajú argumentáciu založenú na pseudovedeckých, ale aj reálnych skutočnostiach, ktoré sú však vytrhnuté z kontextu.“

Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje na možný vznik epidémií, pretože nezaočkovaní jedinci sú náchylnejší na infekčné ochorenia.

Ako príklad uvádza nezaočkované deti, ktoré sú v jednom kolektíve so zaočkovanými. Hrajú sa spolu, jedia, požičiavajú si hračky. U jedného prepukne nákaza a vzhľadom na to, že jeho kamaráti v kolektíve nie sú chránení, je veľká pravdepodobnosť rozšírenia choroby. V tomto prípade už hovoríme o epidémii, čo si uvedomuje aj parlament. Ten bude rokovať, či nezaočkovaným deťom obmedzí prijatie do materskej školy.

Barbora Blašková

Televízia Nitrička

Forgot Password