V Nitrianskom kraji je sčítaných zatiaľ najviac bytov a domov na Slovensku

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

V rámci Slovenska sčítanie najrýchlejšie napreduje v Nitrianskom kraji, kde  je v systéme zaznamenaných takmer 32 % domov a bytov, dve obce majú zaznamenaných už 100 % objektov, ďalšie sa k tomuto číslu blížia. S 32 % vedie Nitriansky kraj v sčítaní v rámci celého Slovenska. 

Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom  počte 2 927. K 31. 7. 2020 bolo sčítaných 20, 6 % bytov na Slovensku. 

V Nitrianskom kraji je do sčítania zapojených celkovo 354 samospráv. Za prvé mesiace sa podarilo dvom menším obciam zaznamenať do elektronického systému 100 % domov a bytov: sú to obce Rastislavice (423 bytov) a Čifáre (258 bytov). Ako uviedol Miroslav Juhász – starosta obce Rastislavice, ktorá ako prvá zaznamenala v prvom mesiaci všetky dáta: „Sme malá obec, nemáme veľa domov a bytov, ale elektronický systém na sčítanie nám vyhovuje – je veľmi prehľadný a pracuje sa v ňom dobre. Sčítať domy a byty takto efektívne sme mohli hlavne vďaka šikovnej zamestnankyni miestneho úradu, ktorá má veľký prehľad o celej obci. Prvenstvo nás, samozrejme, teší.“

Obec Čifáre, starosta  Mgr. Július  Czapala: „Hlavným dôvodom rýchleho sčítania je poriadok v stavbách v obci a dobrý prehľad našej pracovníčky.“ 

Ďalším obciam už do 100 % chýbajú len stotiny percent. Sú to obce Rumanová, Starý Hrádok a Martin nad Žitavou. Starostovia a starostka obcí vidia úspech hlavne v schopnosti spoľahnúť sa na svojich zamestnancov a v dobrej práci so systémom, ktorý je prehľadný a umožňuje efektívne elektronické sčítanie.

foto ilustračné

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 prebieha v dvoch fázach. 1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od1. júna 2020 do 12. februára 2021. 2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

„Sčítanie prebieha v súčinnosti s obcami a priebežne riešime otázky, ktoré vznikajú. Môžem konštatovať, že  napriek letu sčítanie prebieha kontinuálne a obce naplno pracujú. Pre projekt je podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k 1. 1. 2021,“  zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR. 

Sčítanie domov a bytov prinesie dôležité informácie:

+  koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo,

+  prehľad o formách vlastníctva bytov,

+  počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch,

+  ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov,

+  nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien,

+  koľkopodlažné domy u nás prevládajú,

+  napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu, 

+  prehľad o zdrojoch tepla aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Údaje zo sčítania sa môžu použiť pri plánovaní novej infraštruktúry, budovaní nových materských a základných škôl či stacionárov pre dôchodcov. Využíjú sa aj na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych regiónoch SR.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password