V Nitrianskom kraji chýbajú mladí lekári

Vedenie Nitrianskeho kraja sa snaží rozbehnúť iniciatívu na podporu mladých lekárov. Prioritou je nájsť motiváciu, ktorá ich presvedčí ostať a vykonávať prax na území kraja.

Analýza súčasného stavu naplnenia verejnej siete ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorú vypracoval lekár NSK Ľubomír Ševčík, síce hovorí o dostatočnom počte lekárov, avšak poukazuje aj na ich pribúdajúci vek. „Z uvedenej analýzy vekovej štruktúry lekárov vyplýva, že v roku 2025 bude nutné v praxi nahradiť minimálne 30 percent lekárov – špecialistov a 42 percent všeobecných lekárov,“ uzatvára Ševčík.

Až 42,85 percent všeobecných lekárov pre dospelých a 57,93 percent lekárov pre deti a dorast je aktuálne vo veku nad 60 rokov.

Podnety občanov na zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti v niektorých špecializovaných odboroch prichádzajú najmä z menších okresov ako Šaľa a Zlaté Moravce. „V niektorých okresoch evidujeme nedostatok všeobecných lekárov aj lekárov špecialistov, najmä z dôvodu ich zvýšenej koncentrácie v krajskom meste a niektorých okresných mestách,“ vysvetľuje Ševčík.

Ako problém sa ukazujú aj dlhé čakacie doby. Zatiaľ čo u všeobecného lekára čakajú pacienti na plánované vyšetrenie približne 14 dní, v niektorých špecializovaných odboroch, ako napríklad reumatológia či pneumológia je priemerná čakacia doba 3 – 6 mesiacov.

Najhoršiu situáciu zaznamenal krajský lekár v odbore zubné lekárstvo, a to najmä v okrese Levice.

Veľký počet lekárov tu ukončuje zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami a prechádza na priame platby. Povinnosťou lekára NSK je ich obvody prerozdeľovať ostatným zmluvným lekárom. „Viacerí zmluvní lekári týchto nových pacientov odmietajú prevziať z dôvodu fyzického a psychického preťaženia v rámci svojho doterajšieho prideleného obvodu, v ktorom majú viac ako 5 – 7 tisíc pacientov,“ opisuje zložitú situáciu Ševčík.

Podľa Ševčíka je dôležité finančne motivovať absolventov lekárskych fakúlt a lekárov, ktorí majú záujem pracovať v NSK.

Samosprávny kraj aj krajskí poslanci sa preto snažia nájsť dotačnú schému, ktorá bude pre mladých lekárov motivačná. Takéto úsilie oceňuje aj predseda NSK Milan Belica: „Budem sa biť za to, aby táto dotačná politika bola vypracovaná. Skutočne treba vziať rozum do hrsti a nastaviť tento systém motivačne.“ O výške dotácií aj o konkrétnej forme podpory ešte nie je rozhodnuté. V predbežnej debate odzneli rôzne návrhy. Prehodnocuje sa spoluúčasť lekára aj ďalšie podmienky. Motivačné bonusy by mali umožniť ľahší štart lekárom, ktorí sa rozhodnú v kraji ostať. Kompetentní sa však zhodujú aj na tom, že riešenie problému s nedostatkom odborníkov je predovšetkým v rukách štátnej správy a legislatívne by sa mali podchytiť už študenti medicíny.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password