V nitrianskom centre popularizácie vedy môžete zistiť z akej vetvy pochádzate

Zoborské kasárne by mali dostať nový šat. V areáli budú aj expozície prírodovedného a technického zamerania.

Návštevníci centra spoznajú nielen automobilový svet a agrosektor v nitrianskom regióne, ale aj jeho prírodu, životné prostredie a technickú vyspelosť.

„Veľká časť bude venovaná rôznym metódam, pomocou ktorých vieme zistiť, ako ľudia v minulosti žili. Návštevníci s pomocou testov DNA budú môcť zistiť, z akej etnickej vetvy pochádzajú, dozvedia sa viac o tom, ako sa národy menili, či ako migrovali,“ hovorí Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.

Centrum popularizácie vedy poslúži hlavne mladým. Študentov stredných a vysokých škôl zaujme predovšetkým prístup k informáciám atraktívnou formou. Inšpirovať k bádaniu chce však všetky generácie.

„Objavovanie vedy sa ponúka takzvanou metódou Trójskeho koňa. Nie prvoplánovo, ale atraktívnou formou, pomocou hier, pokusov, pri ktorých si účastníci nenásilným spôsobom získavajú vedecké poznatky.“ Vysvetľuje Ivana Raslavská z centra vedecko-technických informácii Slovenskej republiky.

Do plánovania realizácie centra sa zapojili aj partnerské vedecko-výskumné inštitúcie Centra vedecko-technických informácii SR. Konkrétne ide o Archeologický ústav SAV a dve nitrianske univerzity. Mesto je so vznikom nového centra vedy spokojné taktiež.

 „Sme veľmi radi, že vzniká takéto centrum. Aj takýmto ďalším projektom sa kasárne jedného dňa otvoria aj pre verejnosť. Zároveň tam vidíme priestor aj pre vzdelávanie,“ reaguje primátor mesta Nitry Marek Hattas.

Celú reportáž nájdete tu.

Z čoho bude projekt fiancovaný a kde všade môžete podobné centrá popularizácie vedy nájsť sa dozviete v článku nižšie.

Televízia Nitrička

Forgot Password