V Nitrianskej synagóge oceňovali dobrovoľníkov

Výnimoční ľudia, ktorí nezištne pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú. Venujú svoj čas osamelým, či organizujú rôzne spoločenské akcie.

Do Nitrianskeho centra dobrovoľníctva prišlo tento rok 36 nominácií. Cenu si prevzalo 7 z nich.

„Je to naozaj poďakovanie a pocta dobrovoľníkom, ktorí minulý rok pracovali v organizáciách, ktoré ich nominovali. A oni sem teraz prichádzajú, aby získali ocenenie,” hovorí koordinátorka programov v Nitrianskom centre dobrovoľníctva Andrea Kosírová Hugáňová.

Svoje zastúpenie tu malo aj občianske združenie KlauDIA, ktoré sa venuje deťom s diabetom. Podľa predsedkyne združenia počet detí s touto diagnózou v Nitre neustále stúpa. Projekt podporuje aj Mário „Kuli” Kollár.

„Keď sme začínali robiť prvýkrát akciu pre deti, bolo to pred 6 rokmi, tak mi prišli 4 rodiny. Teraz sme mali posledné veľké podujatie, DIA Mikuláša, kde sme mali 170 ľudí. Teraz máme novozískané dievčatko, zase ďalšia rodina v záchyte. Rodiny nám pribúdajú veľmi veľkým tempom,” dodala Šugrová.

Počas 9 rokov sa v Nitrianskej synagóge ocenilo už 302 dobrovoľníkov. Tento rok bol výnimočný. Prvýkrát sa udelovala cena v kategórii s názvom Škola priateľstva k dobrovoľníctvu. Cenu si odniesla Základná škola kráľa Svätopluka.

Bližšie informácie sa dozviete z reportáže TV Nitrička.

Televízia Nitrička

Forgot Password