V Nitrianskej galérii pokračuje cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení

V priestoroch Nitrianskej galérie začína od 16. októbra Prednáškový cyklus o výtvarnom umení so zameraním na grafiku.

9. ročník edukačného projektu Prednášky o súčasnom výtvarnom umení nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ktoré boli realizované od roku 2011. Predchádzajúce ročníky boli zamerané na rôzne mediá a témy (mediálne umenie; politické a angažované umenie; socha, inštalácia, objekt a verejný priestor; fotografia a jej premeny v čase, architektúra; dizajn).

„V roku 2019 sme sa zamerali na súčasné podoby grafického umenia,“ uviedla Lucia Vadelová z Nitrianskej galérie.

Prednáškový cyklus vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia.

Cieľom Projektu je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok o najnovších výskumoch renomovaných slovenských kunsthistorikov v oblasti slovenského súčasného umenia.

Jesenný cyklus začne 16. októbra prednáškou Aleny Vrbanovej, ktorá od roku 2003 prednáša na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici o alternatívnych tendenciách a presahoch v slovenskej grafike. Autorka priblíži experimentálnu, konceptuálnu, počítačovú, autorskú grafickú tvorbu, ako aj akčnú grafiku a presahy grafiky do iných médií.

V ďalších prednáškach sa predstaví Alexandra Kusá, ktorá bude hovoriť o grafike v širšom kontexte súčasného umenia. Alexandra Kusá sa profesionálne venuje umeniu a architektúre 20. storočia a otázkami inštitucionalizovanej kultúry. Od roku 2000 pracuje v Slovenskej národnej galérii ako jej generálna riaditeľka. Taktiež pôsobí na Katedre dejín umenia FF UK, kde sa zameriava na prednášky a semináre venované galerijnej praxi, práci kurátora, politike a umení a „výstavným rozmerom“ dejín umenia. Pavol Čejka a Omar Mirza budú prednášať o tradičných grafických technikách. Pavol Čejka sa venuje fotografii, grafike, ilustrácii a grafickému dizajnu. Najviac času však venuje autorskému linorytu, drevorezu a experimentom s technikami tlače z výšky. Peter Valiska – Timečko odprezentuje polohy akčnej grafiky. Momentálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre grafiky, Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vystavoval na mnohých výstavách doma aj v zahraničí. Patrik Ševčík na prednáške priblíži nové podoby súčasnej voľnej grafiky. Má za sebou desiatky výstav doma i v zahraničí. Venuje sa voľnej tvorbe, pričom jej ťažisko je v hľadaní alternatívnych možností grafiky. Od roku 2019 je vedúcim Katedry grafiky na FVU AU v Banskej Bystrici. Z prednášky Karola Felixa bude zas zaujímavé dozvedieť sa, aký je pohľad tohto uznávaného grafika na históriu, osobnosti a perspektívy slovenskej grafiky od začiatku vývoja až po súčasnosť. Akademický maliar Karol Felix je mimochodom rodák z Nitry, študoval na Oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie na VŠVU v Bratislave u profesora Albína Brunovského. Je držiteľom viacerých ocenení doma a v zahraničí, hlavne za grafiku a tvorbu poštových známok.

„Súčasné umenie má problémy s neprístupnosťou, práve to sa snaží tento projekt riešiť a umenie približovať aj laickým návštevníkom galérie. Ponúkame preto návštevníkom možnosť získať poznatky, na základe ktorých preniknú hlbšie do danej problematiky. Prednášky budú pozostávať z teoretickej časti, prezentácie obrazového/ video materiálu a z otvorenej diskusie v závere večera,“ doplnila Lucia Vadelová.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password