Nitrianska firma plánuje prijať 40 zamestnancov

Spoločnosť Jasplastik-SK s.r.o. plánuje rozšíriť svoj areál o dve haly.

V spoločnosti Jasplastik-SK s.r.o. pracuje vo výrobnom závode 312 pracovníkov. Spoločnosť sa zameriava na výrobu EPS tvaroviek a lisovanie plastov pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Nová výstavba sa nadviaže na predchádzajúce rozširovanie výrobných činností, ktoré boli v roku 2015, kedy Jasplastik – SK s. r. o. odkúpila areál od spoločnosti Ryoka Global Europe. Dve nové skladové haly chce spoločnosť postaviť na voľnej nezastavanej ploche vo svojom areáli v Priemyselnom parku Nitra – Sever. V halách budú skladovať plastové výlisky a vytvoria sa tu priestory pre príjem, výdaj a kontrolu materiálu. Spoločnosť počíta prijať 40 nových pracovíkov, pričom pôjde hlavne o robotnícke pozície.

Spoločnosť Jasplastik – SK s. r. o. bola založená v roku 2001 ako jediná slovenská dcérska spoločnosť maďarského Jasz-plasztik Kft. Investícia na jej založenie úzko súvisela s rozšírením dodávateľskej podpory pre spoločnosť SAMSUNG v Galante.. V roku 2007 začala firma vyrábať aj pre automobilový segment. V roku 2016 spustila do prevádzky ďalší výrobný závod, ktorý sa nachádza v Nitre.

zdroj fotky: https://www.jasplastik.com/sk/o-spolocnosti

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password