Po uvoľnení opatrení aj v Nitre zaznamenali zvýšený počet žiadostí o pomoc

Ročne sa na inštitúciu v Nitre obráti približne 150 klientov, mnohí sa vracajú opakovane.

foto ilustračné (pixabay.com)

V nitrianskom Centre Slniečko, ktoré sa venuje týraným osobám, počas 1. vlny opatrení proti šíreniu koronavírusu zaznamenali pokles žiadostí o pomoc. „Ale potom, po uvoľnení, bol až 3-násobne zvýšený počet,“ vraví riaditeľka Slniečka Mariana Kováčová. Vysvetľuje, že mnoho žien sa naň obrátilo potom, ako sa násilníci presunuli z bytov a domov po uvoľnení opatrení. Centrum má ročne približne 150 klientov. Viacerí k nim prichádzajú opakovane, pretože riešenie konfliktov vyplývajúcich z domáceho násilia podľa riaditeľky často trvá roky.

„Aj na Slovensku sa realizovali výskumy a tie ukázali, že každá tretia žena zažíva nejakým spôsobom násilie,“ pokračuje Mariana Kováčová. „Pandémia COVID-19 priniesla výrazný nárast domáceho násilia. Organizácie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, bijú na poplach a označujú súčasný stav ako alarmujúci. Stupňuje sa nielen intenzita domáceho násilia, ale aj jeho brutalita,“ informoval portál korona.gov.sk. Spôsobuje to najmä fakt, že obete v tomto období pred násilníkom nemajú kam utiecť.

Ale týranie sa dotýka aj detí. Minulý štvrtok túto skutočnosť pripomenula tradičná „bubnovačka“.

Riaditeľka Slniečka tiež pripomína, že je dôležité, aby sa ženy (či deti) nebáli žiadať o pomoc a vedeli, kde o ňu môžu požiadať.

Práve príčinou domáceho násilia často vznikajú pre rodičov s deťmi problémy s financiami a bývaním. Miestne inštitúcie a nitrianska radnica vedia do určitej miery pomôcť, nielen v prípadoch týrania, ale aj pri sociálnych problémoch. Stalo sa tak tiež v prípade matky so šiestimi deťmi, ktoré nedávno v Nitre hľadala polícia. Rodina totiž podľa zverejnených informácií istý čas prespávala v parku na kartónoch. Mesto v súčasnosti poskytlo rodine dočasné bývanie v útulku pre jednotlivcov s deťmi.

„Momentálne táto konkrétna rodina je umiestnená v Centre pre deti a rodiny a matka má 6 mesiacov na to, aby dokázala, že sa o svoje deti dokáže postarať,“ objasnil hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek.

Účelom Centra je, okrem iného, dočasne nahrádzať dieťaťu rodinné prostredie a tiež predchádzať vzniku, prehlbovaniu a opakovaniu krízových situácií dieťaťa a problémov spojených so zanedbávaním riadnej starostlivosti o dieťa.

V Nitrianskom kraji poskytujú pomoc napríklad tieto inštitúcie: Centrum Slniečko (0905 511 512, 0317 545 808), Kruh bezpečia Nitra (0905 586 717), Budúcnosť, n. o. (0908 022 452), Združenie STORM (0905 943 229), Centrum pre rodinu Nitra (0903 468 697). Viac sa dozviete aj v Poradni: Linky psychickej podpory.

Pozrite si aj reportáž Televízie Nitrička o pomoci v núdzi.

Televízia Nitrička

Forgot Password