V Nitre začalo jesenné upratovanie: Kedy, kde a čo vyhodiť?

Po lete treba upratať! V Nitre môžete na to najbližšie týždne využiť jesenné upratovanie.

Veľkoobjemové kontajnery budú tak, ako inokedy na vopred určené stanovištia privezené o 12.00 hod. a odvezené budú o 20.00 hod.

„Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná,“ pripomínajú Nitrianske komunálne služby (NKS).

Kontajnery budú počas dňa podľa potreby odvážané.

Väčšie množstvá komunálneho odpadu môžete bezplatne odovzdať na zberové dvory po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre, alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. „Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zbernom dvore NKS Nábrežie mládeže 87 za poplatok 0,05 € za 1 kg,“ upozorňuje NKS. Zoznam zberných dvorov nájdete tu.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Čo ne/môžete vyhodiť do kontajnera?

Do veľkoobjemných nádob môžete uložiť hlavne komunálny odpad veľkých rozmerov, napríklad rozobraté skrine, stoly, WC misy atď. Do kontajnerov by ste nemali odkladať organický odpad ako sú konáre, drevo, lístie a ani elektroniku.

Prvý turnus jesenného upratovania začína v Krškanoch.

foto ilustračné (zdroj: NH)

I. termín upratovania:  21. 9. –  25. 9. 2020

VMČ č. 1  Nitra – Horné a Dolné Krškany, VMČ č. 7 Nitra – Janíkovce

Umiestnenie kontajnerov:

Dolné Krškany                                                               

 Pondelok  21. 9. 2020

 • 1. Cirmánska x Pri mlyne
 • 2. Biovetská x 1. mája
 • 3. Nezábudkova x Látečkovej
 • 4. K bistru HARLEY (voľná plocha) 1 ks VOK

Utorok  22. 9. 2020

 • 5. Novozámocká x Dvorčianska
 • 6. Novozámocká x Záborského
 • 7. Na Priehon – parkovisko pred horným cintorínom
 • 8. Dvorčianska 63

                                              

 Horné Krškany      

 Streda  23. 9. 2020

 • 1. Široká – začiatok ulice
 • 2. Zelená – roh Zlievarenskej ul.
 • 3. Krškanská – parkovisko pri reštaurácií
 • 4. Brigádnická – začiatok ulice
 • 5. Staromlynská – v blízkosti škôlky
 • 6. Zlievarenská x Pod Katrušou

Janíkovce                                                                      

Štvrtok  24. 9. 2020

 • 1. Slamkova x Budayho
 • 2. Hlavná x Okružná (Jednota a MŠ)
 • 3. Golianovská x Rabčekova

Piatok  25. 9. 2020       

 • 4. Hlavná (pred bývalý kultúrny dom)
 • 5. Letecká (križovatka Dlhá)
 • 6. Hlavná – konečná MHD

II. termín upratovania:  28. 9. –  2. 10. 2020    

VMČ č. 5 Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje              

Umiestnenie kontajnerov:

Pondelok  28. 9. 2020   

 •  1. Kmeťova 2
 •  2. Na Hôrke – Potraviny NITRAZDROJ
 •  3. Kmeťova 7
 •  4. Tokajská – smerom ku kaplnke    

 Utorok  29. 9. 2020             

 • 1. Viničky – podchod – Baletné štúdio
 • 2. Dunajská – smerom na Piešťanskú  
 • 3. Zvolenská na začiatok ulice
 • 4. Rýnska č. 4
 • 5. Zvolenská 20 – 22

Párovské Háje

Streda  30. 9. 2020 

 • 1. Hájnická ul. v strede ulice
 • 2. Hydinárska konečná MHD č. 11
 • 3. Stromová začiatok
 • 4. Olivová x Hydinárska
 • 5. Jurský dvor záhradkárska osada spevnená plocha pod zastávkou MAD smer Jarok
 • 6. Lukov Dvor k bufetu 

Kynek

Štvrtok  1. 10. 2020   

 • 1. Ovocinárska x Hájska
 • 2. Ovocinárska pri ihrisku
 • 3. Ku kostolu – Hájska – voľná ploca
 • 4. KD Kynek
 • 5. Trnavská – konečná MHD č. 18        
 • 6. Môstik Pod Orešinou                  

Mlynárce

Piatok  2. 10. 2020    

 • 1. Chotárna – pri Klub dôchodcov
 • 2. Bolečkova x Remeselnícka x Krompašská
 • 3. Štúrova x Bolečkova
 • 4. Dubíková na koniec ul. 
 • 5. ul. Fr. Kráľa x Remeselnícka    

III. termín upratovania: 5. 10. – 9. 10. 2020   

VMČ č. 6 Zobor, Dražovce                            

Umiestnenie kontajnerov:

Dražovce

Pondelok 5. 10. 2020

 •  1. Švabinského x Ambrová
 •  2. Pri Perinovej studni x Pri pekárni
 •  3. Pod kostolíkom x ul. J. Zelenáka 
 •  4. Rozmarínová x Pri Dobrotke
 •  5. koniec cesty do bývalého kameňolomu

Utorok  6. 10. 2020 

 • 6. koniec Zoborskej ul.
 • 7. Ul. J. Zelenáka x Kultúrna
 • 8. Topoľčianska x Sčasného
 • 9. Lužianská x Topolčanská

Zobor od Kláštorskej ul. smer západ

Streda  7. 10. 2020

 • 1. Klinčeková x Hornohorská                        
 • 2. Hornozoborská x Kláštorská
 • 3. Kláštorská x Ľaliová
 • 4. Komenského x Skautská

Štvrtok  8. 10. 2020       

 • 5. Hornozoborská 100
 • 6. Orgovánová x Vinohradnícka
 • 7. Muškátová x Sv. Beňadika
 • 8. Dobšinského x Jelenecká
 • 9. Dobšinského x Jelenecká

Piatok  9. 10. 2020     

 • 10. Svätoplukova x Ružová
 • 11. Vendelínska
 • 12. Dolnohorská 62       

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password