V Nitre začalo fungovať vysunuté pracovisko cudzineckej polície

Dôvodom jeho spustenia do prevádzky je úsilie o premiestnenie miesta vybavovania tranzitujúcich osôb z cudzineckej polície Nitra, ktorá sa nachádza v centre meste, na perifériu, informovala kancelária ministra vnútra.

Na novom pracovisku pri priemyselnom parku je vybudované aj dočasné núdzové prístrešie s kapacitou do 100 osôb.

Od vysunutého pracoviska cudzineckej polície očakáva zriaďovateľ vytvorenie prijateľných podmienok pre migrantov predvedených na vybavenie cudzineckou políciou. Vzhľadom na to, že tranzitujúce osoby spadajú pred vybavením cudzineckou políciou do osobitého režimu podľa zákona o pobyte cudzincov, budú všetky potreby zabezpečované podľa zákona, potvrdila kancelária ministra vnútra.

Aktuálne miesto bolo vytypované z dôvodu logistickej dostupnosti a vzdialenosti od obývaných častí mesta. Všetky kroky boli zároveň konzultované so zástupcami spoločností, ktorí s umiestnením dočasného prístrešia z dôvodu zvýšeného tlaku tranzitnej migrácie súhlasili.

V rámci Nitrianskeho kraja sú vybudované aj kapacitne menšie stany v bezprostrednej blízkosti hraničných priechodov Šahy, Komárno a Štúrovo.

Foto: FB Polícia SR Nitriansky kraj

Televízia Nitrička

Forgot Password