V Nitre vznikol klub pre deti ukrajinských utečencov

Projekt má pomôcť ukrajinským rodičom, ktorí sa tu snažia zamestnať. Zároveň má prispieť k začleneniu ukrajinských detí do miestneho prostredia.

Odídenci, ktorí prišli do Nitry s deťmi a našli si, respektíve chcú si tu nájsť zamestnanie, majú možnosť využiť služby Detského klubu pre ukrajinské deti. „Kapacity detských zariadení v Nitre sú aktuálne naplnené na niekoľko rokov dopredu, a nie sú postačujúce ani pre domáce obyvateľstvo,“ vysvetlila Jana Andreasová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva (NCD), ktoré na vzniku klubu spolupracovalo.

NCD spolu s Materským centrom Klokanček zabezpečujú aktivity projektu, mesto Nitra poskytuje priestory a o finančnú stránku sa postaral Nadačný fond Jagura Land Rover Slovakia v Nadácia Pontis. Príprava projektu trvala dva mesiace.

„Programová štruktúra klubu bude založená na kreatívnych a vzdelávacích workshopoch a kurzoch pre deti, pohybových aktivitách a relaxačnej časti. Pilotnú prevádzku klubu po dobu troch mesiacov bude personálne zabezpečovať 5 osôb, z toho 3 osoby z Ukrajiny a dobrovoľníci z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva,“ približuje Jana Andreasová.

Klub v súčasnosti poskytuje priestor pre deti od 2,5 do 6 rokov.

Iniciátori spoločne hľadali spôsob, ako pomôcť matkám s umiestnením ich detí do voľnočasového zariadenia. Detský klub Klokanček mal výborné predpoklady, no bolo potrebné zmodernizovať priestory, doplniť zariadenie a vybavenie, zvýšiť počet zamestnancov a zaškoliť ich.

Na sfunkčnenie projektu bolo použitých 17 500 eur. „Nové vybavenie klubu samozrejme bude slúžiť všetkým malým návštevníkom klubu,“ hovorí Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné záležitosti Jaguar Land Rover Slovakia.

NCD od februára 2022, kedy prichádzal na Slovensko príliv odídencov, pri riešení základných problémov súvisiacich s administratívou, otázkami bývania, stravy, či zdravotnej a hygienickej pomoci spolupracovalo s mestom Nitra, centrom Cominom, Červeným krížom a ďalšími inými organizáciami, ktorým situácia prichádzajúcich Ukrajincov nebola ľahostajná.

„Dnes, keď najväčší príliv ľudí z Ukrajiny ustáva, sa začína ukazovať ako problém integrácia ľudí, ktorí sa rozhodli zotrvať v Nitre. Verím, že tento spôsob spolupráce s firmou a ako aj realizácia samotného projektu sa stane príkladom dobrej praxe aj pre iné organizácie v našom meste,“ dodala Jana Andreasová.

foto: Peter Bednár

Televízia Nitrička

Forgot Password