V Nitre vznikne nové inkluzívne ihrisko

Projekt inkluzívneho detského ihriska navrhuje akademický sochár Jozef Kliský.

Finančné prostriedky na vytvorenie inkluzívneho ihriska mesto získalo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na základe práce Anny Laurinec Šmehilovej, mestskej poslankyne a predsedníčky komisie pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia v Nitre. Investícia v sume 45 tisíc eur bude využitá na Topoľovej ulici. Mesto uvádza, že autorom projektu je akademický sochár Jozef Kliský, ktorý sa navrhovaniu a stavbe detských ihrísk venuje už dlhé roky.

Vizualizácie predstavujú tri inkluzívne hracie prvky, ktoré sú povinné.

Ďalšie prvky sú voliteľné, radnica ich bude vyberať tak, aby zapadli do riešeného územia. „Na opravách detských ihrísk a dopĺňaní hracích prvkov pracuje mesto priebežne. Aktuálne hľadáme zhotoviteľa na projekty na uliciach Ďumbierska a Mikovíniho,“ dodáva nitrianska radnica. Na rok 2021 je z mestského rozpočtu na údržbu detských ihrísk určených 271 400 €. Z úveru, ktorý mestskí poslanci schválili v novembri minulého roka, má ísť na revitalizáciu ihrísk 350 000 €.

obrazová príloha a vizualizácie: mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password