Kardinála Korca v Nitre pripomenie spomienková omša

Po tajnom vysvätení biskupskú službu nemohol vykonávať verejne. Niekoľko rokov strávil vo väzení a v robotníckom povolaní. Zmena prišla po roku 1989.

zdroj foto: TV Nitrička

Dvadsiateho štvrtého októbra uplynie 5 rokov od smrti emeritného biskupa, autora trojzväzkového diela zaoberajúceho sa ťažkým životom cirkvi na Slovensku, Jána Chryzostoma kardinála Korca.

V Nitre pamiatku na významnú osobnosť oživí spomienková svätá omša.

„Svätú Omšu bez účasti verejnosti bude celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Slávnostným kazateľom bude P. František Sočufka, SJ.,“ uvádza Biskupstvo Nitra. 23. októbra o 17. hodine môžete priamy prenos liturgickej slávnosti z Baziliky – Katedrály sv. Emeráma sledovať aj prostredníctvom TV Nitrička.

Katedrála – Bazilika sv. Emeráma (foto: NH)

Napriek vysväteniu pracoval ako robotník.

Cesta kardinála Korca viedla z rodnej dediny Bošany, ležiacej pod Tribečskými vrchmi, cez rôzne zastávky, do Nitry. Za biskupa bol vysvätený tajne ako 27-ročný ešte v roku 1951. „Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne. Po celý tento čas pracoval ako robotník. V tomto období oprávnene desať rokov každý deň očakával, že príde pre neho Štátna bezpečnosť, ako sa to stalo v mnohých prípadoch jeho spolubratom v reholi, či diecéznym kňazom, či veriacim laikom,“ spomína nitrianska diecéza.

„Zmena spoločenského systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho života,“ dodáva biskupstvo.

zdroj: Biskupstvo Nitra

V roku 1960 bol odsúdený ako vlastizradca za náboženskú činnosť na 12 rokov. Z väzenia sa napokon vrátil v roku 1968. Napriek podlomenému zdraviu sa zapájal do náboženského života. Je autorom početnej literatúry, v ktorej vystupuje ako teológ, historik, filozof, etik a sociológ. Keďže nedostal súhlas štátu k pastorácii, naďalej pracoval ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Petržalke.

Až po politických a spoločenských zmenách bol v roku 1990 na žiadosť Jána Pavla II. menovaný za nitrianskeho sídelného biskupa.

Za kardinála bol ustanovený pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1991. Bol tak 1. predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorý sa stal členom kardinálskeho kolégia.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password