V Nitre sa vrátilo do škôl a škôlok viac ako 3400 detí

V pondelok sa otvorili brány základných a materských škôl. Sprevádzali ich prísne opatrenia.

Do prvého stupňa nastúpili približne tri pätiny žiakov

Do mestských škôlok sa vrátilo 1 038 z 2 634 detí, ktoré rozdelili do 86 skupín. V ročníkoch 1. až 5. na základných školách nastúpilo 2 438 z 3 857 detí, čo predstavuje niečo vyše tri pätiny všetkých žiakov. Ročníky 6. až 9. pokračujú v online vzdelávaní.

Školy sa riadia prísnymi opatreniami, ktoré nariadili hygienici. Všetky deti musia do škôl prísť s rodičmi, vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, dodržiavať dvojmetrové odstupy.

Po vstupe do školy si deti prevezmú učiteľky, deťom nariadia dezinfekciu rúk a zmerajú im teplotu. Žiaden rodič nemá povolenie vstúpiť do budovy školy. Po skončení vyučovania si rodičia deti vyzdvihujú v presne dohodnutých časoch.

MŠ Piaristická

V triede základnej školy môže byť maximálne 20 detí, v prípade škôlok je to 15 detí. „Skupiny sa navzájom nestretávajú, sú pri nich tí istí učitelia, asistenti učiteľa alebo špeciálni pedagógovia. Ak aj príde menej detí, skupiny sa navzájom nespájajú. Keď idú deti von, pohybujú sa vo vyznačených častiach areálov, aby nedochádzalo ku kontaktu medzi jednotlivými skupinami,“ vysvetľuje Mária Orságová, vedúca odboru školstva na nitrianskej radnici.

Rúška deti ani učitelia počas vyučovania v triede nenosia. Deti ich nemusia mať ani na chodbách, učitelia majú povinnosť si ich pri prechádzaní do spoločných priestorov školských budov nasadiť.

Všetky dotykové plochy, s ktorými prichádzajú deti aj učitelia do kontaktu, sa dezinfikujú niekoľkokrát denne. Obedy školákov sa riešia rôzne. Ak majú školy väčšie jedálne, rozdelené sú na zóny. Ak sú jedálne menšie, školy zaviedli systém nástupu jednotlivých skupín na obed v rôznych časoch.

V posledný týždeň školského roka sa čaká väčší nápor žiakov. Pred prázdninami sa budú chcieť rozlúčiť so spolužiakmi, rovnako tiež musia odovzdať učebnice.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password