V Nitre sa uskutočnila birmovka v tradičnom obrade

Malá a už raz odložená slávnosť sa konala za prítomnosti najbližších príbuzných a malého množstva veriacich.

Netradične tradičný. Aj tak sa dá opísať obrad, ktorý sa v sobotu 26. septembra uskutočnil v Kostole sv. Michala archanjela v Nitre. Slávnostnú latinskú svätú omšu tradičného obradu tak, ako ju dôverne poznali naši predkovia a aká bola do roku 1969 najpoužívanejšia (postupne ju do úzadia vytlačil Druhý vatikánsky koncil, ktorý zvolal pápež Ján XXIII.), celebroval za prítomnosti nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka kňaz Anton Ďatelinka.

Oslava blížiaceho sa sviatku patróna chrámu sv. Michala bola spojená so sviatosťou kresťanskej dospelosti.

V úvode sv. omše vyslúžil diecézny biskup jednému z veriacich sviatosť birmovania v tradičnom obrade. Každý, kto sa podobného obradu zúčastnil, hovorí o silnom duchovnom zážitku. Biskup Judák v rámci liturgickej slávnosti k prítomným veriacim prehovoril a upriamil pozornosť práve na patróna kostola, ktorý je symbolom boja proti zlu a spolu so sviatosťou birmovania môže slúžiť ako vzor pre život kresťana a obranu viery i kresťanských hodnôt. Hlavný celebrant Ďatelinka zas v mene spoločenstva veriacich poďakoval biskupovi, že prišiel aj kvôli jedinému birmovancovi.

V časoch koronapandémie je dôležité myslieť na zdravie najzraniteľnejších, a tak sprísnené bezpečnostné a hygienické opatrenia neobišli ani túto malú a už raz odloženú slávnosť. Týkali sa najmä rúšok, dezinfekcie a množstva prítomných veriacich, ktoré muselo zodpovedať kapacite Kostola sv. Michala archanjela. Ani tieto preventívne kroky však podľa prítomných nezmenšili netradične tradičný hlboký duchovný zážitok.

Foto: Biskupstvo Nitra

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password