V Nitre sa konala medzinárodná konferencia o sociálnej práci

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied od roku 2016 organizuje sériu konferencií Labor Socialis. Témou konferencií sú príspevky odborníkov z oblasti sociálnej vedy.

Konferencie sa v minulých rokoch zameriavali na oblasť sociálnej práce v európskom kontexte. Sledovali jej zmeny súvisiace s 21. storočím, ale aj nové trendy, výzvy a perspektívu povolania v sociálnej oblasti. „Cieľom konferencie je reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca,“ informovali organizátori.

Aktuálny ročník konferencie bol zameraný na sociálnu prácu v súčasnosti a objavovanie jej rozmanitosti.

Konferencia s medzinárodnou účasťou sa konala v priestoroch Mestského úradu v Nitre. Odborníci a vedci z Veľkej Británie, Holandska, Dánska, Poľska, Kanady a Českej republiky vystúpili s odbornými príspevkami, ktoré budú súčasťou recenzovaného zborníka.

Slovensko na konferencii zastupoval Ján Gabura z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý hovoril o prínosoch dynamickej psychoterapie pre teóriu a prax sociálnej práce.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre (zdroj: fsvaz.ukf.sk)

Reč bola aj o pracovnej mobilite, sociálnej situácii rodiny s postihnutým dieťaťom a postojom spoločnosti k nej, ale aj migrácia.

Popoludní odborné témy vystriedali workshopy s témami ako sú drogy, skúsenosti z praxe absolventov sociálnej práce, terapeutické komunity alebo linka dôvery.

Na workshopoch sa zúčastnili aj združenia a osobnosti pôsobiace v Nitre. O drogovej tematike hovorilo Združenie STORM, ktoré v Nitrianskom a Trnavskom kraji pomáha s riešením drogovej problematiky. „Mesto privítalo iniciatívu združenia STORM na osadenie bezpečnostného kontajnera. Tešíme sa, že robia preventívny monitoring mesta a reagujú aj na podnety od obyvateľov, ale aj od mestských policajtov,“ povedal Tomáš Holúbek, hovorca mesta Nitra. Zastúpenie tu mala aj poradňa IPčko.sk s linkou dôvery pre dospievajúcich ľudí so zdravotným znevýhodnením. „Najčastejšie našich psychológov kontaktujú mladí ľudia cez chat. Psychologickú a sociálnu pomoc poskytujeme cez chat bezplatne a anonymne, každý deň od 7:00 do polnoci,“ vyjadrili sa pracovníci poradne.

Súčasťou konferencie bol aj predaj odborných publikácií a výrobkov klientov zo zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho kraja. Konferenciu zorganizovala Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF, Nitrianska samosprávny kraj a mesto Nitra.

Foto: ilustračná

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password