V Nitre sa doposiaľ vyzbieralo takmer 600 ton kuchynského odpadu

Každá domácnosť z bytového domu má nárok na jednu nádobu na kuchynský odpad.

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, takzvané BRKO, bol spustený v júli minulého roka. Podľa nitrianskej radnice Nitrania doposiaľ vyzbieralo takmer 600 ton takéhoto odpadu. „Radi by sme požiadali všetkých občanov, aby poctivo triedili svoj kuchynský odpad. V bežnej nádobe na zmesový odpad  kuchynský bioodpad zapácha, prechádza hnilobným procesom a napokon skončí na skládke, kde bez prístupu vzduchu vytvára najsilnejší skleníkový plyn metán, ktorý má významný podiel na globálnom otepľovaní,“ apeluje radnica na verejnosť.

Fyzické analýzy podľa mesta ukazujú, že až 40 percent obsahu nádob na zmesový komunálny odpad tvorí práve bioodpad.

Nitrania bývajúci v bytovom dome majú stále možnosť vyzdvihnúť si v Klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre nádobu určenú na kuchynský odpad. „Každá domácnosť v komplexnej bytovej výstavbe (bytové domy) má nárok na 1 takéto vedierko,“ pripomína Martina Pavelka, referent pre odpadové hospodárstvo.

Obsah nádob treba vysypať do hnedej zbernej nádoby označenej BRKO, ktorá sa nachádza na každom sídliskovom stojisku.

Bioodpad pochádzajúci z kuchyne sa vyváža do bioplynovej stanice v Bošanoch. Využíva sa na výrobu elektrickej a tepelnej energie, ako aj na organické hnojivo.

Ilustračné foto: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password