V Nitre pripravujú manuál tvorby verejných priestranstiev

Koncepčný materiál sa má zaoberať zeleňou, dopravou, infraštruktúrou aj umeleckými dielami.

Ulice, námestia, prírodné prvky ako zeleň, či vodné plochy, komunikácie pre peších, cyklistov aj autá. To všetko je verejný priestor prístupný pre všetkých. Nitrianska radnica tvrdí, že na to, aby sa mohol kvalitne, systematicky rozvíjať a udržiavať, je potrebná presná stratégia – dokument určujúci pravidlá.

Urobili pre to prvý krok.

Mesto Nitra zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk uchádzačov. Výzva predstavuje začiatok vzniku manuálu tvorby verejných priestranstiev, ktorý má napríklad mesto Prešov, Bratislava či české mestá Brno a Praha. „Manuál bude predstavovať koncepčný materiál, ktorým budú stanovené kritériá, princípy, pravidlá a odporúčania uplatňované pri tvorbe verejných priestranstiev – v procese ich plánovania, návrhu, realizácie, v správe a údržbe a v ich využívaní,“ uvádza odborný poradca pre komunikáciu Mestského úradu v Nitre Henrich Varga.

foto ilustračná (pixabay.com)

Materiál sa má zaoberať mestskou zeleňou, dopravnými prvkami, technickou infraštruktúrou a umeleckým dielam vo verejnom priestranstve.

K dispozícii bude pre samosprávu, organizácie, subjekty, prevádzkovateľov i nájomcov, ktorí sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s verejným priestorom. Pre verejnosť a investorov má predstavovať informatívny materiál. „Hlavným cieľom je, aby mal Útvar hlavného architekta a samospráva k dispozícii materiál so základnými pravidlami tvorby nových a úpravách a rekonštrukciách existujúcich verejných priestranstiev, ktorého používanie prispeje k vytváraniu kvalitného a prívetivého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta Nitra,“ dodal Henrich Varga.

foto ilustračné – výsadba na Tokajskej ulici (zdroj: mesto Nitra)

Uzávierka pre predkladanie ponúk je 15. 10. 2020 do 12. hodiny. Pozrite si kompletné podklady k výzve.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password