V Nitre pripravujú grantový program Mením moje mesto

Ako uviedol mestský úrad, jeho cieľom je motivácia občanov, aby aktívne spolupracovali na ochrane a tvorbe životného prostredia v Nitre.

Grantový program budú na svojom rokovaní 29. februára schvaľovať mestskí poslanci. Ako sa uvádza v materiáli určenom na zasadnutie zastupiteľstva, celkovo v ňom má byť alokovaných 20.000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 2500 eur.

„Termín vyhlásenia výzvy je 11. marca, projekty bude možné predkladať do 15. apríla. Ich realizácia je naplánovaná na obdobie od 29. apríla do 30. októbra,“ informovala radnica.

Ako pripomenula, k aktivitám, ktoré môžu byť z programu Mením moje mesto 2024 podporené, patrí napríklad vytváranie nových a revitalizácia existujúcich oddychových zón, budovanie športovo-relaxačných priestorov či tvorba ovocných alejí a komunitných záhrad. Podporené môžu byť aj projekty na budovanie a revitalizáciu dažďových záhrad, na podporu bezobalového nakupovania, zvýšenie využívania biokompostérov či zlepšenie povedomia o ochrane životného prostredia.

Televízia Nitrička

Forgot Password