V Nitre pribudne 220 nájomných bytov

Náklady bude mesto hradiť z úveru štátneho fondu, z dotácie a vlastných zdrojov.

V Nitre na Čermáni pribudne 220 nových nájomných bytov. Mesto Nitra odkúpi bytový dom po jeho dokončení, za dielo zaplatí samospráva až po kolaudácii bytových domov, informoval magistrát.

Celkové náklady na obstaranie predstavujú 16.410.354 eur. Mesto ich bude hradiť z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR a z vlastných zdrojov vo výške 228.167 eur.

foto ilustračná: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password