V Nitre prebieha Medzinárodné stretnutie piaristickej mládeže

Prvý júlový týždeň sa v Nitre uskutoční Medzinárodné stretnutie piaristickej mládeže, ktoré prebieha na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre.

Medzinárodné stretnutie piaristickej mládeže, Piarist Youth Meeting známe aj pod skratkou PYM, je podujatie organizované každoročne rehoľou piaristov za účelom budovania vzťahov a spolupráce študentov z piaristických škôl i mladých ľudí aktívne pôsobiacich v piaristických dielach v Európe.

„Podujatie je prioritne určené pre študentov piaristických škôl starších ako 16 rokov, ale taktiež je určené aj pre všetkých mladých ľudí pôsobiacich v mládežníckych spoločenstvách pri reholi piaristov. V prechádzajúcich rokoch sa minulé ročníky PYM uskutočnili v Budapešti, Strážnici, Krakove, Horne a naposledy na Slovensku v roku 2014 v Prievidzi,“ informoval Páter Matúš Palaj SchP, hlavný organizátor a piarista.

Piaristická mládež sa na týždňovom stretnutí navzájom obohacuje duchovným a kultúrnym dedičstvom jednotlivých národov. Na tomto ročníku nebude chýbať poznávanie krásy slovenského srdca i krajiny.

Počas celého týždňa od pondelka 1. júla do nedele 7. júla je pre mladých ľudí nachystaný bohatý program pozostávajúci z kultúrnych, duchovných i športových podujatí nielen v Nitre, ale i okolí. Účastníci navštívia Cyrilo-metodské dni vrátane národnej púte k sv. Cyrilovi a Metodovi. „Počas týždňa sa pokúsime priblížiť priateľom zo zahraničia krásy Nitry a jej okolia ( Zobor, Drážovský kostolík), ale chystáme sa navštíviť aj pútnické miesto Skalku pri Trenčíne a Trenčín, kde taktiež pôsobia piaristi. Počas týždňa je pripravený aj bohatý duchovný program (sv. omše v jazykoch účastníckych krajín) a prednášky. Súčasťou programu je aj prezentácia zvykov a tradícií zúčastnených krajín. Program je doplnený aj o dobrovoľnícke aktivity skrášľovania životného prostredia, mnohé kultúrne a odborné workshopy. Spomedzi mnohých športových aktivít môžeme spomenúť medzinárodný volejbalový turnaj, ktorý pripravujeme,“ dodal organizátor Páter Palaj.

Prednášky a časť programu bude tlmočená zo slovenčiny do angličtiny, z poľštiny do angličtiny a z maďarčiny do angličtiny.

Tento rok sa podujatia zúčastnilo 124 účastníkov zo zahraničia, o ktorých sa stará 31 dobrovoľníkov zo Slovenska, celkovo sa v Nitre stretlo 155 mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Česka a Bieloruska. Nie je to však konečné číslo, na podujatie zavítajú ďalší hostia zo Slovenska či zahraničia a celkovo sa počas 7 dní zúčastní približne 170 účastníkov. O zahraničných účastníkov sa postaráme najlepšie ako budeme môcť a o účastníkov sa počas celého týždňa stará tím dobrovoľníkov, ktorí v jednotlivých skupinách pracujú na programovej i technicko – organizačnej spokojnosti svojich rovesníkov zo zahraničia. Zapojili sme mladých ľudí, aby sa sami stali tvorcami programu pre svojich rovesníkov a prezentovali tak naše slovenské zvyky, kultúru a bohaté náboženské tradície. Ubytovanie je zabezpečené na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre,“ doplnil Páter Palaj.

Rehoľa piaristov na Slovensku vás pozýva aj na Cyrilometodskú púť do Nitry. Okrem duchovného, kultúrneho a športového programu nebude chýbať opekačka/grilovačka a koncert Musica sacra 2019.

Vo štvrtok 4. júla končí festival MUSICA SACRA 2019 v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre, kde zaznejú tóny duchovnej hudby v podaní umelcov zo Slovenska a Čiech. V predvečer sviatku sv. Cyrila a Metóda odznejú Slovenské žalmy z Bojnej, ktoré sú dielom hudobníka a skľadateľa Ľuba Horňáka zo skupiny Elán a textára Mariána Brezániho. „Textová zložka pozostáva z troch jazykov, ktoré sa striedajú. Zbor pod vedením Adriána Kokoša spieva po latinsky a starosloviensky, sólisti väčšinou spievajú v slovenčine. Vstup na koncerty je voľný,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.

zdroj fotiek: https://www.facebook.com/pym2019/

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password