V Nitre pokračuje príprava cyklotrasy do Dražoviec

Vo vydanom územnom rozhodnutí je uvedené, že výstavba tejto cyklotrasy bude prebiehať v dvoch etapách.

(zdroj: TASR) V Nitre pokračuje príprava výstavby cyklotrasy, ktorá prepojí centrum mesta s mestskou časťou Dražovce a priemyselným parkom Sever. Ako informoval odbor dopravy na mestskom úrade, v súčasnosti sa už začalo stavebné konanie. Vo finále je tiež majetkové a právne usporiadanie pozemkov pod budúcou komunikáciou.

Mesto Nitra pripravuje výstavbu cyklotrasy už dlhšiu dobu. Územné rozhodnutie bolo vydané ešte v roku 2015. Pripravovaná cyklotrasa bude viesť prevažne po hrádzi kanála Dobrotka. Má viesť od lávky pre chodcov pri Mestskom parku na Sihoti až do centra mestskej časti Dražovce.

Po dokončení celej trasy bude mať dĺžku takmer 3,8 kilometra.

Ako sa uvádza v už vydanom územnom rozhodnutí, výstavba cyklotrasy bude prebiehať v dvoch etapách. V rámci prvej sa vybuduje úsek Dolné hony v priemyselnom parku Sever až po Kultúrnu ulicu v Dražovciach, v druhej etape sa vybuduje cyklotrasa od ulice Nábrežie za hydrocentrálou po ulicu Dolné hony.

foto: TV Nitrička

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password