V Nitre pokračuje odstraňovanie nepovolených reklám. Do októbra majú zmiznúť desiatky billboardov

Právo odstrániť ich má už aj mesto. V minulosti ho mali len majitelia reklamných stavieb alebo pozemkov, kde boli umiestnené.

foto ilustračná: archív TV Nitrička

V tomto roku bolo v Nitre podľa informácií z nitrianskej radnice odstránených 43 nepovolených reklamných stavieb. Ide o billboardy, bigboardy aj PVC plachty.

Minulý týždeň vlastník na svoje náklady odstránil ďalšiu reklamnú stavbu na Chrenovskej pri Brezovom háji.

Právo odstraňovať stavby s obsahom reklamy mal pôvodne iba majiteľ nehnuteľnosti, alebo vlastník stavby. Na základe novely stavebného zákona schválenej v Národnej rade SR, má toto právo už aj mesto.

Do októbra 2022 má z ulíc zmiznúť ďalších takmer 40 billboardov.

V oblastí cesty I. triedy I/64, kde sú pozemky Mestského kynologického klubu Nitra bude odstránených deväť billboardov a v areáli kasární na Martinskom vrchu 11 billboardov. „V týchto prípadoch ide o oblasť ochranného pásma, alebo urbánnej ekostabilizujúcej zelene, to znamená, že podľa územného plánu je absolútne neprípustné umiestnenie reklamných stavieb v týchto lokalitách,“ uvádza mestský úrad.

Mesto sa chce zaoberať aj množstvom nepovolených reklamných stavieb, ktoré sú najmä v Horných a Dolných Krškanoch.

Televízia Nitrička

Forgot Password