V Nitre je možné žiadať o dotácie na sociálnu oblasť

Témami budúceho roka je mesto bez bariér, aktivity pre rodiny, sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov a verejné zdravie.

Mesto Nitra otvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022. Výzva je určený pre tých, ktorí sa angažujú v sociálnej oblasti a v podpore verejného zdravia. V podporovaných oblastiach bude v nasledujúcom roku napríklad téma prístupnosti v meste Nitra, podpora aktivít rodín s deťmi, ako zostať aktívni v staršom veku. Ďalšími témami bude integrácia Rómov, podpora verejného zdravia a podpora udržateľnosti služieb na podporu obetiam rôznych foriem násilia.

Témy na budúci rozpočtový rok schválila Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia. „Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá výlučne elektronicky. Žiadateľ vykoná podanie žiadosti prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na:  https://nitra.egrant.sk. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 30. november 2021,“ uvádza nitrianska radnica.

V oblasti prístupnosti sa bude myslieť najmä na aktivity, ktoré majú odstrániť alebo zmierniť rôzne bariéry v meste.

Ide tiež o podporu aktivít a nezávislého spôsobu života zdravotne postihnutých osôb. Okrem rozvoja terénnej sociálnej práce, vzdelávacích, voľnočasových a sociálnych aktivít pre rómskych obyvateľov sú dotácie určené aj na podporu ľudí bez domova a na prácu s cudzincami.

foto ilustračná (zdroj: unsplash.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password